Olet täällä

Kohti hyvää elämää

Kohti hyvää elämää

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä teoreettiseen ja käytännön keskusteluihin siitä miten käsite ”Hyvä elämä” rakentuu ja miten sen merkityssisällöt muodostuvat eri toimijoiden kuten kaupunkikehittäjien, rakennuttajien, kiinteistötoimialan ja kuluttajien  vuorovaikutuksessa.

Tutkimus keskittyy Metropolialueeseen sekä uusien että jo olemassa olevien kaupunkialueiden tutkimukseen.

Tutkimus jatkaa eri tieteenalojen avaamaa keskustelua urbaanista elämästä ja asumisesta uudesta näkökulmasta pohjautuen erilaisen teoreettiseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti

  • markkinoiden tutkimukseen
  • kulttuurisen kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen
  • strategian näkymiseen käytänteinä sekä
  • institutionaalisiin ja verkostoteoreettisiin näkökulmiin

Tutkimustyö tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Hankkeen nimi: Kohti 'Hyvää elämää': kolme tutkimusnäkökulmaa ja tutkimusympäristöä Helsingin metropolialueen asuntomarkkinoihin ja kiinteistövälittäjätoimialaan erilaisten kaupunginosien identiteettien kontekstissa.
Painopistealue, ala: aluetutkimus, liiketalous

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Pekka Lahti


Kesto: 1.1.2014 - 31.12.2014
Kumppanit: Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu
Rahoittaja: Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka ohjelma