Olet täällä

MANIA - B-to-B Sales Success Driven by Understanding People

MANIA - B-to-B Sales Success Driven by Understanding People

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään business-to-business myyntiä monitieteellisin menetelmin. Tavoitteena on rakentaa myynnillä kilpailukykyä suomalaisille yrityksille tuottamalla niin uutta tieteellistä tietoa kuin työkaluja ja menetelmiä myyntityöhön.  

Kumppaneina hankkeessa ovat kahdeksan kansainvälisesti kasvavaa yritystä, jotka osallistuvat yhteiskehittämiseen ja hankkeen rahoitukseen niin rahallisella kuin työpanoksellaan. Yliopistokumppaneita ovat Aalto Yliopisto, Helsingin Yliopisto ja University of Toledo/Edward Schmidt School of Professional Selling (USA).

Hanke keskittyy muihin kuin taloudelliseen tekijöihin business-to-business-myynnissä. Projektissa tutkitaan eri tieteenalat ylittävissä tutkimusryhmissä myyntiin liittyviä emootioita, piileviä arvoja ja motiiveja. Tutkimuksen kohteena ovat niin myyjä- ja asiakasorganisaatiot kuin niiden välinen vuorovaikutus yksilö- ja organisaatiotasoilla.
 

Hankkeen nimi: MANIA - B-to-B Sales Success Driven by Understanding People

Kesto: 1.1.2014 -31.12.2015 (jatkettu 31.3.2016 saakka)
Projektipäällikkö:
Timo Kaski
Hankkeen kotisivu: http://www.maniaresearch.com/

Kumppanit: Aalto Yliopisto, Helsingin Yliopisto ja University of Toledo/Edward Schmidt School of Professional Selling (USA).
Rahoittaja: Tekes