Olet täällä

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk)

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk)

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus sekä valmennuksen koulutus ovat yhdistyneet kevään 2018 hausta eteenpäin. Uuden koulutuksen nimi on Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus. Katso tarkemmat tiedot uuden koulutuksen sivulta.


Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa. Viikon pituiset intensiivijaksot järjestetään kahden syyslukukauden aikana elokuusta joulukuun loppuun. Kevätlukukaudet keskitytään lähinnä opintoihin liittyviin projektitehtäviin sekä työelämän kehittämistehtävän toteuttamiseen.

 

"Liikunta-alalla jo useamman vuoden työskennelleenä opiskelu toi tarvittua vaihtelua ja päivitystä omaan työhöni. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden laajentaa liikunta-alan verkostoja sekä avarsi ymmärrystä koko liikunta-alan laajuudesta ja uramahdollisuuksista. Osaamisen jakaminen muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa auttoi omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sitä kautta kirkasti myös omia ammatillisia tavoitteitani."

Marika Vilanen, toiminnanjohtaja, Leppävaaran Pyrintö