Olet täällä

Valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk)

Valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk)

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää ihmissuhdetaitojaan, itsensä kehittämisen taitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä. 

Opiskelu toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5–2 vuodessa. Opiskelu toteutetaan oman työn ohessa pääosin verkko- ja etäopiskeluna sisältäen 4-5 kolmen – neljän päivän mittaista intensiivijaksoa lukukaudessa.

 

 

 

 

 

"Toimin tällä hetkellä alle 17-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana Suomen Jääkiekkoliitossa. Tehtävänäni on kehittää Suomen jääkiekkokenttää sen huipulle tähtäävässä vaiheessa, ja auttaa suomalaisia tulevaisuuden huippupelaajia saavuttamaan kansainvälisen huipputason. Valmennuksen koulutusohjemaan osallistuu opiskelijoita eri lajitaustoilla. Olen kokenut vuorovaikutteisen toimintatavan erityiseksi rikkaudeksi oman työni kannalta, koska muiden lajien ja alojen ammattilaisilta on löytynyt paljon sellaisia asioita omaan työhöni, joita ei oman lajin parista välttämättä löydy. Minulle on myös tärkeää, että valmennuksen YAMK-koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Se mahdollistaa liikunta-alan ammattilaisen työn ohessa tapahtuvan opiskelun ja ohjaa itsenäiseen ja joustavaan yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa. Se antaa myös erilaista sisältöä arjen työhön, kun välillä ajatukset voikin siirtää uuden oppimiseen. Opiskelustani on ollut suoraan hyötyä myös työhöni, koska olen voinut suorittaa kehitysprojekteja työnantajalleni työyhteisön tarpeisiin liittyen."

 

Tommi Niemelä

Alle 17-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja

Ylempi AMK-tutkinto, kevään 2017 yhteishaku
toimipiste: Vierumäki

  • tutkintonimike: liikunnanohjaaja (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • hakuaika: 15.3. - 5.4.2017 klo 15.00
  • ENNAKKOTEHTÄVÄ ja CV-pohja: julkaistaan 15.3. ja tulee palauttaa 20.4.2017 klo 15 mennessä.
  • valintakoe 29.-31.5.2017
  • hakutiedot Opintopolussa
  • koulutus alkaa elokuussa 2017
  • hakutilasto