Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (tradenomi, ylempi amk)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (tradenomi, ylempi amk)

Ylempi AMK-tutkinto, kevään 2017 yhteishaku
toimipiste: Pasila

  • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • hakuaika: 15.3. - 5.4.2017 klo 15.00
  • ENNAKKOTEHTÄVÄ ja CV-pohja: julkaistaan 15.3. ja tulee palauttaa 20.4. klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin.
  • koulutus alkaa elokuussa 2017
  • hakutilasto
  • katso hakutiedot Opintopolusta

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Palvelu-, myynti- ja yrittäjähenkinen asiantuntijuus kehittyy monipuolisen kurssitarjontamme avulla. Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 1,5–3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1–4 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina ja viikonloppuisin toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä lukukautena n. 2 kertaa viikossa ja myöhemmin n. 1–4 kertaa kuukaudessa. Virtuaalista oppimisympäristöä hyödynnetään runsaasti.

Tutustu koulutusohjelmaan opinto-oppaassa: