Olet täällä

Siirtohaku, ylemmät AMK-tutkinnot

Siirtohaku, ylemmät AMK-tutkinnot

♦ Voit hakea siirtoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, jos opiskelet suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa samalla kielellä ja samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa, johon haluaisit siirtyä.
♦ Sinun on osallistuttava siirtohakuun, jos opiskelet jo Haaga-Helian tutkintokoulutuksessa ja haluaisit vaihtaa koulutusohjelmaa Haaga-Heliassa siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike muuttuisi ohjelmavaihdon seurauksena (esim. tradenomi > restonomi).

Siirto-opiskelija voidaan ottaa, jos koulutusohjelmassa on vapaa paikka. Suoritettujen opintojen sisältö, määrä ja laatu ratkaisevat voidaanko siirtoa hakeva ottaa kulloinkin vapaana olevalle opiskelupaikalle ja kyseiselle vuosikurssille. Siirtoa hakevan on täytynyt olla läsnä olevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden. Suoritettujen opintopisteiden määrän täytyy mahdollistaa tutkinnon suorittaminen normiajassa siirron jälkeen.

Seuraaviin Haaga-Helian suomenkielisiin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutusohjelmiin ei voinut hakea siirtoa marraskuussa 2017:
♦ Journalismi
♦ Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Em. koulutusohjelmissa ei ollut vapaita opiskelupaikkoja.

Syksyn siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 18.12.2017.

Siirto-opiskelijan opiskeluoikeus määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan sekä läsnä- että poissaoloajat, jotka opiskelija on jo käyttänyt. Siirtyvän opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ensimmäiselle lukukaudelle Haaga-Heliassa.

Seuraava siirtohaku Haaga-Heliaan on 2.–16.5.2018 ja valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa.

Tästä pääset opintopolkuun

Hakulomake avataan Opintopolussa 2.5.2018 klo 8.00.

Hakemuksen liitteeksi:
♦ Virallinen, korkeakoulun leimaama opintosuoritusote.
♦ Virallinen, korkeakoulun leimaama opiskelutodistus, jossa ovat eriteltynä sekä läsnä- että poissaolokaudet.
♦ Kopiot lukion päättötodistuksesta ja ylioppilastutkintotodistuksesta ja/tai ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksesta
♦ Siirtohakemuksen perustelut.
Hakemuksen lisäksi voidaan hakija tarvittaessa haastatella.

Siirto-opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen on mahdollisuus hakea oikaisua Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegiolta.

Ensikertalaisuus
Jos haet tulevaisuudessa korkeakoulupaikkaa, otetaan myös siirtohaussa vastaanotettu opiskelupaikka huomioon ensikertalaisuutta määritettäessä.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
♦ et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
♦ et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Korkeakoulujen on täytynyt varata vuodesta 2016 alkaen osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.