Olet täällä

Hakeminen avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen, ylemmät AMK-tutkinnot

Hakeminen avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen, ylemmät AMK-tutkinnot

Elokuussa 2018 alkavat opinnot

Haku avoimen väylän kautta elokuussa 2018 alkaviin opintoihin on 20.3.-20.4.2018 klo 15.00. Hakukelpoisuuteen vaadittavien ylemmän amk-tutkinnon tasoisten avoimen amk:n opintojen (30 op) on oltava kirjattuna opintorekisteriin 15.6.2018 mennessä. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua lukuvuodelle 31.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Huom! Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Hakemuksen liitteeksi tarvittavan opintosuoritusotteen Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet saavat pyynnöstä Palvelukeskuksesta tai opintotoimistoista.

Suomenkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:

Journalismin koulutus
Liiketoiminnan kehittämisen koulutus
Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus
Tietojärjestelmäosaamisen koulutus

Englanninkieliset ylemmät amk-tutkinnot

 

Lisätietoja

Hakijapalvelut:

hakijapalvelut(at)haaga-helia.fi

Puh. 0400 230 409


Hakijatilasto

     
Koulutus Opintojen aloitus tammikuu 2017 Opintojen aloitus elokuu 2017 Opintojen aloitus tammikuu 2018
  hyväksytyt/hakeneet hyväksytyt/hakeneet hyväksytyt/hakeneet
Journalismi (YAMK), monimuotototeutus - - 0/1
Liiketoiminnan kehittäminen (YAMK), monimuotototeutus 1/3 8/13 4/7
Palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK), monimuotototeutus 0/0 2/2 0/0
Tietojärjestelmäosaaminen (YAMK), monimuotototeutus 0/0 3/3 0/0
Communication Management (Master), part-time studies 0/0 4/5 2/2
International Business Management (Master), part-time studies 0/4 5/8 2/2
Aviation and Tourism Business (Master), part-time studies 0/0 1/1 0/0
Information Systems Management (Master), part-time studies 0/0 1/1 1/1
Yhteensä 1/7 24/33 9/13

Tilastossa ei ole huomioitu hakijoita, joilla ei ole lainkaan hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja.