Olet täällä

Hakeminen avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen, ylemmät AMK-tutkinnot

Hakeminen avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen, ylemmät AMK-tutkinnot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen väylän kautta. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi kun saat kuluvan lukukauden aikana suoritettua vaadittavat 30 opintopistettä. Valinta tehdään suoritettujen opintopisteiden, opintosuoritusten arvosanojen keskiarvon ja haastattelusta saatavan pistemäärän perusteella.

Haku on kaksi kertaa vuodessa, maalis-huhtikuussa ja lokakuussa.

Elokuussa 2018 alkavat opinnot

Haku avoimen väylän kautta elokuussa 2018 alkaviin opintoihin on 20.3.-20.4.2018 klo 15.00. Hakukelpoisuuteen vaadittavien ylemmän amk-tutkinnon tasoisten avoimen amk:n opintojen (30 op) on oltava kirjattuna opintorekisteriin 15.6.2018 mennessä. Valintaperusteet julkaistaan helmi-maaliskuussa Opintopolussa.

Huom! Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Hakemuksen liitteeksi tarvittavan opintosuoritusotteen Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet saavat pyynnöstä Palvelukeskuksesta tai opintotoimistoista.

Suomenkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:

Journalismin koulutus
Liiketoiminnan kehittämisen koulutus
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus
Tietojärjestelmäosaamisen koulutus
Valmennuksen koulutus

Englanninkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:

DP in Communication Management
DP in Information Systems Management
DP in International Business Management
DP in Aviation and Tourism Business

Avoimen väylän kautta ei voi hakea seuraavaan koulutukseen: DP in Sports Development and Management (Master).

Lisätietoja

Hakijapalvelut:

hakijapalvelut(at)haaga-helia.fi

Puh. 0400 230 409


Hakijatilasto

     
Koulutus Opintojen aloitus tammikuu 2017 Opintojen aloitus elokuu 2017 Opintojen aloitus tammikuu 2018
  hyväksytyt/hakeneet hyväksytyt/hakeneet hyväksytyt/hakeneet
Journalismi (YAMK), monimuotototeutus - - 0/1
Liiketoiminnan kehittäminen (YAMK), monimuotototeutus 1/3 8/13 4/7
Palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK), monimuotototeutus 0/0 2/2 0/0
Tietojärjestelmäosaaminen (YAMK), monimuotototeutus 0/0 3/3 0/0
Communication Management (Master), part-time studies 0/0 4/5 2/2
International Business Management (Master), part-time studies 0/4 5/8 2/2
Aviation and Tourism Business (Master), part-time studies 0/0 1/1 0/0
Information Systems Management (Master), part-time studies 0/0 1/1 1/1
Yhteensä 1/7 24/33 9/13

Tilastossa ei ole huomioitu hakijoita, joilla ei ole lainkaan hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja.