Olet täällä

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk), Vierumäki

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: liikuntajohtaminen tai valmennus.

Suuntautumisena liikuntajohtaminen

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen. 

Suuntautumisena valmennus

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää itsensä kehittämisen taitojaan, ihmissuhdetaitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yhdistä opiskelu työhön

Koulutus on monimuoto-opiskelua ja opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5–2 vuodessa. Suurin osa opinnoista on verkko- ja etäopiskelua, lisäksi kolmipäiväisiä intensiivijaksoja järjestetään opintojen aikana kahdeksan. Opiskelija suuntautuu joko liikuntajohtamiseen tai valmennukseen.

Tutkinto: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), laajuus 90 op

Kampus: Vierumäki 
Opiskelumuoto: monimuoto-opintoja, joiden intensiivijaksot Vierumäellä 
Valmistuneiden nimikkeitä: järjestön/liiton johtaja, toiminnanjohtaja (järjestö), toimitusjohtaja, yrittäjä, järjestötyöntekijä, urheiluvalmentaja, liikunnanohjaaja, liikuntatoimenjohtaja

Hakuaika: 20.3. - 3.4.2019 klo 15.00

  • Ennakkotehtävä ja CV-pohja: julkaistaan 20.3.2019 ja tulee palauttaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä 
  • Valintakoe 20.-22.5.2019
  • Koulutus alkaa: elokuussa 2019
  • hakutilasto
  • hakutiedot Opintopolussa

Opiskelijoidemme kokemuksia Liikuntajohtamisen ja valmennuksen Master-koulutuksesta