Olet täällä

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk)

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, liikunnanohjaaja (ylempi amk)

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla.  Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: joko liikuntajohtaminen tai valmennus.

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen. 

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää itsensä kehittämisen taitojaan, ihmissuhdetaitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa. Monimuoto-opintojen intensiivijaksoja on 3 syksyllä ja 3 keväällä.

 

Jouni Kangasniemi

vapaa-aikatoimen päällikkö, Nousiaisten kunta

– Toimin liikunta- ja nuorisotoimen tulosalueiden päällikkönä, ja olen esimies tuntipalkkaisille ohjaajille liikunta- ja nuorisotoimessa. Tehtävänäni on toteuttaa liikunta- ja nuorisolain velvoitteita, vastata tulosalueeni talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä koko ajan kehittää vapaa-ajan toimintaa Nousiaisissa. Opiskeluaikana vierailin jalkapallon World Cupissa Etelä-Afrikassa. Olimme siellä Cape Townin yliopiston vieraina ja teimme kenttätutkimusta mm. kisakävijöiden kulutustottumuksista. Urheilumarkkinointiopinnot yhdistettynä jalkapallon World Cupin kokemiseen antoivat vahvan pohjan liikunnan markkinoinnille pitkälle tulevaisuuteen.

Haaga-Helian laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa tämän tyyppisen kansainvälisen yhteistyön.

Tommi Niemelä

Alle 17-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja

– Toimin tällä hetkellä alle 17-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana Suomen Jääkiekkoliitossa. Tehtävänäni on kehittää Suomen jääkiekkokenttää sen huipulle tähtäävässä vaiheessa, ja auttaa suomalaisia tulevaisuuden huippupelaajia saavuttamaan kansainvälisen huipputason. Valmennuksen koulutusohjelmaan osallistuu opiskelijoita eri lajitaustoilla. Olen kokenut vuorovaikutteisen toimintatavan erityiseksi rikkaudeksi oman työni kannalta, koska muiden lajien ja alojen ammattilaisilta on löytynyt paljon sellaisia asioita omaan työhöni, joita ei oman lajin parista välttämättä löydy. Minulle on myös tärkeää, että valmennuksen YAMK-koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Se mahdollistaa liikunta-alan ammattilaisen työn ohessa tapahtuvan opiskelun ja ohjaa itsenäiseen ja joustavaan yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa. Se antaa myös erilaista sisältöä arjen työhön, kun välillä ajatukset voikin siirtää uuden oppimiseen. Opiskelustani on ollut suoraan hyötyä myös työhöni, koska olen voinut suorittaa kehitysprojekteja työnantajalleni työyhteisön tarpeisiin liittyen.

 

Ylempi AMK-tutkinto, kevään 2018 yhteishaku
kampus: Vierumäki

  • tutkintonimike: liikunnanohjaaja (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • hakuaika: 14.3. - 28.3.2018 klo 15.00
  • ENNAKKOTEHTÄVÄ ja CV-pohja: julkaistaan 14.3. ja tulee palauttaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä 
  • valintakoe 28.-30.5.2018
  • koulutus alkaa elokuussa 2018
  • hakutilasto
  • hakutiedot Opintopolussa