Olet täällä

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja etenemistä työuralla. Opintoihin voi hakea, jos on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja ollut soveltuvissa työtehtävissä vähintään kolmen vuoden ajan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, Uudistuvan journalismin koulutuksessa 60 opintopistettä. Tutkinnon keskeinen osa on opinnäytetyö (30 op), joka on esimerkiksi opiskelijan työnantajaorganisaation kehittämiseen liittyvä hanke.

Suomenkieliset YAMK-koulutukset:

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Englanninkieliset YAMK-koulutukset:

Please note! The previously offered programmes Degree Programme in International Business Management and Degree Programme in Communication Management are included in DP in Leading Business Transformation and Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus and their specializations.