Olet täällä

Tradenomi

Tradenomi

Tradenomi on kaupallisen alan asiantuntija, jolla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, hyvät viestintätaidot ja monipuolinen kielitaito. Koulutus valmistaa työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tradenomitutkinnon suorittanut kykenee vastaamaan erinomaisesti työelämän vaatimiin muutoksiin ja haasteisiin. Alemman tradenomitutkinnon laajuus on 210.

Koulutusohjelmat, tradenomi (AMK)

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus tarjoaa opiskelijalle laajan finanssialan osaamiskokonaisuuden, jossa rahoituksen ja laskentatoimen aineopintojen lisäksi painotetaan asiakaspalveluosaamista, kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietojenkäsittelytaitoja.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutus

 

Johdon assistenttityön ja kielten koulutus antaa ainutlaatuisen ja monipuolisen yhdistelmän kielten, liiketalouden, viestinnän ja assistenttityön osaamista. Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet vieraiden kielten ja kulttuurien, yhteisöviestinnän, ICT-työympäristön sekä liiketoiminnan osaamisalueilla.

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden opiskella liiketalouden osa-alueita käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus

 

Kaksikielisestä (suomi – ruotsi) koulutuksesta valmistuneena tradenomina pystyt toimimaan työelämässä visuaalisen markkinoinnin, myyntityön ja yleisesti liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä. Ymmärrät yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseja ja osaat soveltaa liiketalouden osaamista käytännössä.

Myyntityön koulutus

Myyntityön koulutus tarjoaa sinulle valmiudet rakentaa haastava ja kiinnostava työura asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen myyntityön parissa. Meiltä valmistut myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen osaajaksi, jonka erityistaidot painottuvat erilaisten asiakkaiden odotusten ymmärtämiseen, asiakkaiden kohtaamiseen, vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön ja yritysten väliseen (B-to-B) liiketoimintaan.

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vankan ICT- ja liiketoimintaosaamisen yhdistävän ammattitaidon. ICT-alan tradenomikoulutus sopii monenlaisille opiskelijoille. Työelämässä kaivataan niin tietokoneisiin ja koodaukseen keskittyviä ammattilaisia, luovia tekijöitä kuin ihmisten tarpeista ja liiketoiminnasta kiinnostuneita monialaisia osaajia.

Koulutusohjelmat, tradenomi (YAMK)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Tietojärjestelmäosaamisen koulutus

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma antaa valmiudet toimia ICT-alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällaisia ovat mm. vaativien tietojärjestelmien kehittämisprojektien tai hankkeiden johtaminen, tietojärjestelmiin liittyvän liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävät, tietojärjestelmiin liittyvät konsultointi- tai koulutustehtävät sekä itsenäinen, riittävät liiketoimintavalmiudet omaava ICT-alan yrittäjä.