Olet täällä

Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON III), 30 op

Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON III), 30 op

KENELLE

Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON III) on korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu täydennyskoulutus ja kehittämishanke, joka toteutetaan ajalla 27.8.2015 – 17.12.2015. Kolmatta kertaa starttaavan MEKONin kohderyhmä ovat median, mainonnan & markkinoinnin sekä pelialan yrittäjät, johtajat, asiantuntijat, tekijät ja tuottajat. Koulutus soveltuu myös muille medialiiketoiminnan, tuote- ja palvelunsuunnittelun sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja osallistumaksu on 250 euroa.

MITÄ

Koulutuksen aikana osallistuja tutustuu:

eri jakelualustojen mediatuotteille, palveluille ja prosesseille asettamiin vaatimuksiin, luoviin ideointimenetelmiin, hyvien ideoiden tunnistamiseen ja niiden asiakaslähtöiseen rakentamiseen valmiiksi mediatuotteeksi tai konseptiksi.

mediatuotantojen rahoitukseen, tekijänoikeus- ja immateriaalioikeussäädöksiin, yritys- ja tuotekohtaisiin kate-, kannattavuuslaskelmiin sekä yrityksen kannattavuuden parantamiseen.

myynnin ja markkinoinnin uusimpiin trendeihin, sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa, myynnin ja markkinoinnin prosessien organisoimiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi opiskelija kehittää omia käytännön myynti- ja pitchaustaitojaan.

Koulutuksen käytyään osallistuja:

- tuntee crossmedian toimintaympäristöä ja sen asettamia tavoitteita omalle liiketoiminnalleen

- osaa kehittää sekä omia että yrityksensä toimintatapoja ja prosesseja

- hallitsee uusia keinoja myynnin ja tuloksen kasvattamiseksi

- tuntee tuotekehittelyn ja palveluntuotannon työkaluja

- hallitsee uusia myynnin ja markkinoinnin välineitä

 Koulutuksessa hyödynnetään Business Model Canvas-liiketoiminnan kehittämistyökalua.

TOTEUTUKSESTA

Koulutus alkaa to.27.8. (klo. 09.00-15.00) ja koulutuksen päätösseminaari pidetään to.17.12. 2015 (klo 09.00-14.00).  Koulutuksessa käsitellään laajasti media-alan liiketoimintaa, tuote- ja palvelunsuunnittelua, myyntiä, markkinointia sekä taloutta. Opiskelumuotoina ovat asiantuntijaluennot, työssäoppiminen ja pienryhmäopiskelu. Koulutuksen keskiössä on opiskelijakohtainen kehittämishanke, jonka tavoite on uuden tuotteen tai palvelun toteutus omalle tai asiakasyritykselle. Työssä oppimista  ja kehittämishanketta ohjaavat omalta työpaikalta tuleva työpaikkaohjaaja sekä korkeakoulusta tuleva ohjaaja. Koulutusessa käytetään liiketoiminnan analysoinnin ja innovoinnin työkaluna Business Model Canvasta.

Oman yrityksen perustamisvaiheessa olevat opiskelijat saavat ohjausta Haaga-Helia StartUp Schoolin opintokokonaisuudessa. Ks. tarkemmin http://www.haaga-helia.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/strategiset-painopistealueet-0/startup-school-0.

Kaikki opiskelijat voivat valita valmiiden MEKON-opintojen lisäksi kursseja Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Ks. http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/avoin-amk/opetustarjonta?userLang=fi. Avoimen opinnoilla opiskelijat voivat korvata erikseen sovitusti MEKON-opintoja.

Koulutukseen kuuluu yhteensä 10 kaikille yhteistä lähiopetuspäivää, erikseen sovittavat pienryhmätapaamiset sekä tarpeen mukaan henkilökohtaisia ohjaustapaamisia. Koulutuksen lähiopetuspäivät pidetään klo 09.00-15.00 seuraavasti:

Torstai 27.8.2015 Asiakasrajapinta                           (huom! muuttunut päivä)
Torstai 10.9.2015 Arvolupaus ja palveluprosessit  (huom!  muuttunut päivä)
Keskiviikko 23.9.2015 Myynnin ja markkinoinnin strategiat
Keskiviikko 7.10.2015 Yrityksen kannattavuus
Keskiviikko 21.10.2015 Ennakointi ja IPR-oikeudet
Keskiviikko 4.11.2015 Myyntikeskustelu, mediatuotantojen rahoitus
Keskiviikko 18.11.2015 Yrityksen taloudellisen toiminnan kuvaaminen ja analysointi
Keskiviikko 2.12.2015 Pitchaus, myynnin ja markkinoinnin osaaminen
Keskiviikko ja torstai 16.12 - 17.12.2015 Hinnoittelu ja tuotteistaminen, Kehittämishankkeiden esittely
 
 
Hae 26.8. 2015 alkavaan Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu- koulutukseen tästä: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1273725&chk=MHTFMSDQ     (Haku päättyy 20.8. 2015)