Olet täällä

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haku

Haaga-Helian avoin ammattikorkeakoulu antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Suosittelemme hakukelpoisuuteen vaadittaviksi opinnoiksi kyseessä olevan koulutusohjelman perusopintoja.

Tammikuussa 2021 alkavat opinnot

Haku avoimen väylän kautta tammikuussa 2021 alkavaan tutkintokoulutukseen on 22.10.-12.11.2020 klo 15.00. Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Kun hakija hakee amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen, hänellä tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 55 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia kirjattuna opintorekisteriin siten, että kokonaiset opintojaksot näkyvät hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella.

Liiketalouden (Helsinki päivä ja monimuoto), myyntityön ja finanssi- ja talousasiantuntijan koulutukseen hakevalla tulee olla tasotestit (ruotsi, matematiikka, englanti) hyväksytysti suoritettuna. Mikäli hakija ei ole niitä läpäissyt, em. aineista tulee olla suoritettuna valmentavat kurssit, tai hakijan tulee olla suorittanut englannin, ruotsin ja matematiikan opintoja vähintään 3 op/aine. Hyväksytysti suoritetut tasotestit/opinnot tulee näkyä virallisella opintosuoritusotteella hakuajan päättymiseen mennessä.

Liiketalouden (Helsinki, Porvoo) koulutukseen hakukelpoisuuteen vaadittaviksi opinnoiksi (55 op) voidaan huomioida myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -koulutuksen opinnot. Huomaathan, että Helsingin liiketalouden koulutukseen hakiessasi sinulla tulee olla suoritettuna yllä mainitut ruotsin, englannin ja matematiikan tasotestit/opinnot.

Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee olla 9.1.2021 mennessä 30 op hakukelpoisuuteen vaadittavia soveltuvia, ylemmän amk:n tasoisia avoimen amk:n opintoja kirjattuna opintorekisteriin siten, että kokonaiset opintojaksot näkyvät vaadittavalla opintomenestyksellä suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella. Lisäksi ylempään amk-tutkintoon hakevan tulee täyttää koulutusohjelman hakukelpoisuusvaatimukset korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen osalta.

Huomaathan, että opintopistemäärällä painotettu keskiarvovaatimus kaikissa koulutuksissa on 3,0. Mikäli hakija on suorittanut Haaga-Heliassa vähintään 180 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia, hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja, hän voi tulla valituksi koulutusohjelman harkinnan perusteella ilman ehdotonta vähimmäiskeskiarvorajaa.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettu viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vaaditut opinnot on voinut suorittaa myös kesken jääneissä, amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Huomaathan, että hakiessasi avoimen väylän hakuprosessissa sinulla ei saa olla voimassa olevaa opiskeluoikeutta tutkintoon johtavassa koulutuksessa missään suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Tarkemmat valintaperusteet sekä hakuaikana hakulomake ovat saatavilla Opintopolussa ao. linkkien kautta. Tutustuthan valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Suomenkieliset ammattikorkeakoulututkinnot:

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
Journalismin koulutus
Liiketalouden koulutus, Helsinki
Liiketalouden koulutus, Porvoo
Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Matkailun koulutus
Matkailun liikkeenjohdon koulutus
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus
Myyntityön koulutus
Ruokatuotannon johtamisen koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

Suomenkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:

Liiketoiminnan teknologiat
Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Pasila
Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Porvoo
Liikunta-alan koulutus
Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Uudistuvan journalismin koulutus

Englanninkieliset koulutukset

Elokuussa 2021 alkavat opinnot

Hakuaika avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeville on 30.3.-13.4.2021 klo 15.00. Valintaperusteet julkaistaan keväällä Opintopolussa, www.opintopolku.fi.
 

Lisätietoja

Hakijapalvelut