Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Service Excellence

Service Excellence

Service Excellence-opinnot on jaettu kolmeen vaihtoehtoon. 

ExecutiveMBA 90 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi tarjoamme kaksi pienempää opintokokonaisuutta, joissa saa hyvän käsityksen ohjelmastamme. Vaikka suurin osa opiskelijoistamme pystyykin tasapainottamaan työskentelyn, opiskelun ja perhe-elämän eMBA-ohjelman aikana, haluamme myös tarjota mahdollisuuden aloittaa pienemmällä opintokokonaisuudella, jonka jälkeen voi halutessaan jatkaa ohjelmassa ja suorittaa koko eMBA in Service Excellence koulutusohjelman. 

Osa moduuleista saattaa olla sellaisia, joissa olet jo asiantuntija, joten tarjoamme myös mahdollisuuden aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle (AHOT). Tämä tarkoittaa, tarvittavat tiedot ja taidot omaava opiskelija hän pystyy tunnustamaan ne ja läpäisemään kyseisen moduulin. Lue lisää kurssitarjonnastamme täältä.

Yksi suurimmista eduista moduulipohjaisessa opiskelussa on se, että opinnot voi aloittaa missä vaiheessa vuotta tahansa. Opinnot on myös mahdollista suorittaa juuri itselle sopivassa tahdissa. Meillä on myös mahdollista opiskella pelkästään yksittäisiä moduuleja. Nähdäksesi seuraavat alkavat moduulit, tarkista eMBA:n kalenteri

Ohjelmat:

eMBA in Service Excellence, 90 op (20 moduulia)
Haaga-Helian Executive MBA in Service Excellence on laaja-alainen ohjelma jo työelämässä kokemusta keränneille ammattilaisille, jotka haluavat nyt syventää johtamisosaamistaan ja strategiataitojaan. Ohjelma on suunnattu erityisesti johto-ja kehitystehtävissä toimiville asiantuntijoille. Fokus on palvelujohtamisessa ja tutkinnossa käsitellään erilaisia strategisia ja johtamiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia ja aiheita monista näkökulmista. Keskitymme monen toimialan näkökulmasta palveluosaamiseen, joten ohjelma antaa tukevan pohjan henkilökohtaiselle kehittymiselle ja johtamisosaamisen päivittämiselle. Ohjelmastamme valmistuu piinkovia johtajia, jotka pystyvät oppimansa avulla tuomaan valtavasti lisäarvoa ja uutta näkemystä yrityksensä käyttöön.

Yritykset, jotka ovat tarjonneet tai rahoittaneet työntekijöidensä opintoja, katsovat tehneensä ohjelmassamme sijoituksen yrityksen tulevaisuuteen. 

Diploma in Service Excellence, 30 op (10 moduulia)
The Diploma in Service Excellence on suunniteltu liike-elämän perusasioiden kertaamiseen johtajille, jotka haluavat tulla työhönsä uusia näkökulmia. Tässä opintokokonaisuudessa erilaisista taustoista tulevat opiskelijat pääsevät syventämään osaamistaan liiketoiminnan eri osa-alueilla. Ohjelma antaa nykyaikaisia työkaluja johtamiseen sekä itsevarmuutta edetä uralla uusiin haastaisiin. The Diploma in Service Excellence räätälöidään jokaisen opiskelijan tarpeisiin yksilöllisesti, painopisteen ollen kuitenkin palvelujohtamisessa. Diploma in Service Excellence kouolutusohjelma sisältää 10 vapaavalintaista moduulia.

Graduate Certificate in Service Excellence, 15 op (5 moduulia)

The Graduate Certificate on suunniteltu opiskelijoille, jotka etsivät lyhyempää ja keskitetympää opintokokonaisuutta, jossa käsitellään tärkeimpiät palvelujohtamisen osa-alueita. Graduate Certificate koulutusohjelma sisältää 5 vapaavalintaista moduulia. Tarkoituksena on ymmärtää nykyaikaisia palveluliiketoiminnan johtamisen käytänteitä heidän toimialallaan tai täydentää aukkoja osaamisessa. Graduate Certificate räätälöidään jokaisen opiskelijan tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.