Matkailun sähköinen liiketoiminta | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Matkailun sähköinen liiketoiminta

Matkailun sähköinen liiketoiminta

Työskenteletkö matkailun, vapaa-ajan tai elämystalouden parissa? Tule saamaan uusia taitoja ja työkaluja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, erityisesti myynnin ja markkinoinnin osa-alueisiin.

Matkailun sähköinen liiketoiminta

Tavoite

Matkailun sähköinen liiketoiminta on 30 op opintokokonaisuus, jossa sähköisen liiketoiminnan tärkeimmät teemat on koottu käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi. Opintojen avulla pystyt parantamaan valmiuksiasi sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjänä ja kehittäjänä sekä poimimaan uusia ideoita erityisesti myynnin ja markkinoinnin osa-alueilta. Digitalisaatio tuo mukanaan modernin ajattelutavan markkinointiin ja myyntiin. Opinnot antavat monipuolisia taitoja ja työkaluja yritysten ja organisaatioiden sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Ne auttavat myös hahmottamaan tulevaisuuden sähköisiä palveluita ja toimintamuotoja.

Opinnot on tarkoitettu ennen kaikkea matkailun, vapaa-ajan ja elämystalouden parissa toimiville ja alan kehittäjille. Opinnoissa menestymistä auttaa, kun sinulla on

 • työkokemusta alan työtehtävistä
 • vähintään opistoasteen tutkinto
 • riittävä suomen ja englannin kielen taito

Kesto ja opiskelumuoto

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op ja tarkoitettu suoritettavaksi kokonaisuudessaan. Yksittäisiä opintojaksoja ei voi täten suorittaa. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden elokuun 2018 lopusta toukokuuhun 2019. Opiskella voi työn ohessa, sillä jokaisessa opintojaksossa on 1 - 2 lähipäivää Haagan kampuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lähiopetuksen ohella opinnot vaativat opiskelua jaksojen välissä. Opiskelija tekee tällöin mm. tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmissä. Lisäksi opintoihin sisältyy webinaareja. Yksi opintopiste (op) on laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Opinnot muodostavat kokonaisuuden ja vaativat lähtökohtaisesti 100 % läsnäolon lähipäivinä. Lähiopetus järjestetään Helsingissä, Haaga-Helian Haagan kampuksella, osoitteessa Pajuniityntie 11. Koulutuksen ajankohdat löydät täältä.

Hinta 

Koulutuksen kokonaishinta on 300 euroa, joka sisältää kahden lukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut. Opintomaksun maksamalla voi halutessaan suorittaa myös muita Haaga-Helian avoimessa opetustarjonnassa olevia opintojaksoja. Suoritettu 30 opintopisteen Matkailun sähköisen liiketoiminnan kokonaisuus huomioidaan hyväksi lukuna Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutuksessa, jos opiskelija pääsee ko. koulutusohjelman opiskelijaksi joko avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi haettaessa tai yhteishaun kautta. Opintomaksu kattaa opintojen ohjauksen ja opetuksen. Opiskelija kustantaa itse lounaan lähiopetuspäivinä sekä ohjelmassa tarvittavan kirjallisuuden. Lisäksi opiskelija vastaa omista matkakuluistaan.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi ammikuussa 2019.

Muuta huomioitavaa 

Opiskelijalla edellytetään olevan oma tietokone käytettävissään opintojen aikana. Haaga-Helian laitesuositukset löytyvät täältä.

Opintojaksot

JAKSO 1 DIGIMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

Laajuus 5 op

 • 24.8.2018 Digimarkkinoinnin mahdollisuudet 5 op, ennakkotehtävän deadline ja HH:n järjestelmiin kirjautuminen
 • 30.-31.8.2018 klo 9-17 Aloitus ja Digimarkkinoinnin mahdollisuudet, 5 op -lähipäivät
 • 21.9.2018 Digimarkkinoinnin mahdollisuudet tehtävän deadline

Oppimistavoitteet

Jakso perehdyttää osallistujan digitaaliseen markkinointiviestintään. Sen aikana esitellään digimarkkinoinnin käsite, ajattelutapa ja haasteet, sekä sen eri työkalut ja terminologia. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet soveltaa oppimaansa omassa työssään. Koulutuksen lähestymistapa on käytännönläheinen ja keskusteleva. Koulutuksessa tutustutaan matkailun sähköiseen maailmaan, sen keskeisiin trendeihin ja asiakkaisiin sekä siihen, mitä digitaalisuus tarkoittaa käytännössä toimialalle. Erityisesti keskitytään markkinoinnin haasteisiin ja keskeisiin käsitteisiin sekä työkaluihin, joita netissä on tarjolla hyödynnettäväksi.

Sisältö

 •  Digimarkkinoinnin haasteet ja mahdollisuudet
 •  ”Digimatkailun” trendit ja asiakkaat
 •  Digitalisaatio matkailussa ja eri muodot; haasteet ja mahdollisuudet
 •  Matkailumarkkinoiden tutkiminen netissä
 •  Digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut

JAKSO 2 SOSIAALISEN MEDIAN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN

Laajuus 5 op

 • 28.9.2018 Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen, 5 op -ennakkotehtävän deadline
 • 1.10.2018 klo 18-20  Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen -webinaari
 • 15.10.2018 klo 9-17 Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen -lähipäivä
 • 2.11.2018 Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen -tehtävän deadline

Oppimistavoitteet

Jakson aikana opiskelija oppii, mitä sosiaalinen media on ja miten sitä voi tehokkaasti hyödyntää liiketoiminnassa ja markkinoinnissa.

Sisältö

 • Sosiaalinen media ja sosiaalinen media matkailussa
 • Sosiaalisen median työvälineet ja kanavat
 • Sosiaalinen media organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

JAKSO 3 ELÄMYS VERKOSSA

Laajuus 5 op

 • 9.11.2018 Elämys verkossa, 5 op -ennakkotehtävän deadline
 • 12.11.2018 klo 18-20  Elämys verkossa -webinaari
 • 26.11.2018 klo 9-17 Elämys verkossa -lähipäivä
 • 14.12.2018 Elämys verkossa -tehtävän deadline

Oppimistavoitteet 

Jakson aikana opiskelija oppii elämystalouden perusteet ja digitaalisuuden merkityksen siinä. Hän oppii myös tapoja toteuttaa digitaalisia elämyksiä sekä laajentaa kokemusta digitaalisesti (blurred experience onlinen & offline; digituotteet matkailussa, mobiili, pelit yms.)

Sisältö

 • Elämystalouden perusteet
 • Digitaaliset elämykset
 • Hämärtynyt asiakaskokemus – Blurred experience

JAKSO 4 VIDEOT OSANA MARKKINOINTIA

Laajuus 5 op

 • 11.1.2019 Videot osana markkinointia, 5 op -ennakkotehtävän deadline
 • 14.1.2019 klo 9-17 Videot osana markkinointia -lähipäivä
 • 22.1.2019 klo 18-20 Videot osana markkinointia –webinaari  
 • 1.2.2019 Videot osana markkinointia -ensimmäisen tehtävän deadline
 • 4.2.2019 klo 9-17 Videot osana markkinointia -lähipäivä
 • 22.2.2019 Videot osana markkinointia -tehtävän deadline

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää osallistuja sisältömarkkinoinnin perusteisiin sekä videomarkkinoinnin rooliin digimarkkinoinnissa. Opintojakson aikana perehdytään videomarkkinoinnin parhaisiin käytäntöihin. Osallistujien tulisi kyetä jakson päätyttyä suunnittelemaan itsenäisesti videomarkkinoinnin toimenpiteitä. 

Sisältö

 • Sisältömarkkinoinnin perusteet
 • Videot osana sisältömarkkinointia
 • Videomarkkinoinnin perusteet
 • Hittivideon valmistuskaava
 • Videomarkkinointiprosessin vaiheet (suunnittelu, tarjouspyyntö, projektin johtaminen)
 • Esimerkkivideoiden analysointi ryhmätyönä
 • Videointimarkkinoinnin mittaaminen

JAKSO 5 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI

Laajuus 5 op

 • 1.3.2019 Sähköinen kaupankäynti, 5 op (verkkokauppa ja lakiosuus) -ennakkotehtävän deadline
 • 4.3.2019 klo 9-17 Sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa) -lähipäivä
 • 5.3.2019 klo 9-17 Sähköinen kaupankäynti (lakiosuus) -lähipäivä
 • 12.3.2019 klo 18-20 Sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa) -webinaari
 • 19.3.2019 klo 18-20 Sähköinen kaupankäynti (lakiosuus) -webinaari
 • 26.3.2019 klo 18-20 Sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa) -webinaari
 • 2.4.2019 klo 18-20 Sähköinen kaupankäynti (lakiosuus) -webinaari
 • 16.4.2019 klo 18-20 Sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa ja lakiosuus) -etäohjaus
 • 28.4.2019 Sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa ja lakiosuus) -tehtävän deadline

Oppimistavoitteet

Jakson jälkeen opiskelija on perehtynyt matkailun sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteisiin, strategiseen ja toiminnalliseen suunnitteluun sekä sähköisen liiketoiminnan merkitykseen yrityksen kilpailutekijänä. Opiskelija pystyy tuotantoverkostolähtöisesti hahmottamaan kokonaiskuvan tietoverkkojen hyödyntämisestä yrityksen ja yritysverkostojen liiketoiminnassa sekä ymmärtää sähköisen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen vaikutukset ja oikeudelliset vastuukysymykset yritysten liiketoiminnassa.

Sisältö Verkkokauppa:

 • Verkkokaupan vaikutukset liiketoimintaan
 • Konversion kasvattaminen
 • Oma kauppa vai jakelukanava, OTA
 • Asiakaspalvelu verkossa
 • Maksutapahtumat verkossa
 • Peruutukset, palautukset
 • Kansainvälinen kauppa ja lokalisointi
 • Verkkokaupan markkinointi
 • Verkkokaupan toteutus
 • Selkeys, käytettävyys

Sisältö Lakiosuus:

 • Verkkokauppalaki ja sen taustalla oleva EU direktiivi
 • Immateriaalioikeudet (tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudet) sähköisessä liiketoiminnassa
 • Kuluttajansuojalain säännökset etämyynnistä ja verkkokaupasta
 • EU sääntely myöhästymistapauksissa (lento-, laiva- ja junamatkat)
 • Suomen ja EU:n kilpailulainsäädännön vaikutus verkkokauppaan (aktiivinen ja passiivinen myynti)
 • Lainvalintasäännöt verkkokaupan sopimuksissa ja pakottavan lainsäädännön huomioonottaminen
 • Tietosuoja (Suomi ja EU)

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

Laajuus 5 op

 • 12.9.2018 Kehittämistehtävän väliversion palautus 1 deadline
 • 14.9.2018 klo 18-20 Kehittämistehtävän ohjauswebinaarit henkilöittäin
 • 24.10.2018 Kehittämistehtävän väliversion palautus 2 deadline
 • 26.10.2018 klo 18-20 Kehittämistehtävän ohjauswebinaari
 • 5.12.2018 Kehittämistehtävän väliversion palautus 3 deadline
 • 7.12.2018 klo 18-20 Kehittämistehtävän ohjauswebinaari
 • 15.2.2019 Kehittämistehtävän väliversion palautus 4 deadline
 • 2/2019 klo 18-20 Kehittämistehtävän ohjauswebinaarin henkilöittäin sovittuna aikana
 • 17.4.2019 Kehittämistehtävän väliversion palautus 5 deadline
 • 19.4.2019 klo 18-20 Kehittämistehtävän ohjauswebinaari
 • 8.5.2019 Kehittämistehtävän deadline
 • 13.5.2019 klo 9-17 Kehittämistehtävän 5 op, esittely

Oppimistavoitteet

Kehittämistehtävän tarkoituksena on tukea opiskelua ja viedä koulutuksen antia käytäntöön konkreettisella tavalla. Se auttaa opiskelijaa kehittämään itseään ja yrityksensä / organisaationsa digitalisuutta. Luonteeltaan kehittämistehtävä on opiskelijan omaan työhön ja vaikutuspiiriin liittyvä muutos- tai kehittämisprojekti, jonka opiskelija suunnittelee ja mahdollisuuksien mukaan jo toteuttaa opiskelun aikana.

Sisältö

 1. kehittämistehtävän suunnitelma
 2. toteutuksen kuvaus
 3. oman oppimisprosessin arviointi

Kehittämistehtävänä voi olla esim.

 • yrityksen Internet - markkinoinnin kehittäminen
 • sähköisen kaupan käynnistäminen ja eri toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden arviointi
 • yrityksen markkinoinnin toteuttaminen sosiaalisessa mediassa
 • organisaation Internet-osaamisen lisääminen

 

Poimintoja opiskelijoiden palautteista:

”Matkailun sähköisessä liiketoiminta-koulutuksessa tutustutaan nykyaikaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa perehdytään verkkosivuston ja -kaupan kehitykseen, videoiden tuotantoon, elämyksen rakentamiseen verkossa, sähköisen liiketoiminnan juridiikkaan sekä suosituimpiin sosiaalisen median kanaviin. Mielestäni koulutus sopii kaikille, lisäten ymmärrystä mihin suuntaan teknologinen kehitys on menossa ja millä vauhdilla. Suosittelen koulutusta lämpimästi kaikille kehittymisestä ja kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille!”
-MSL-kurssin 2016-2017 opiskelija

”Parhaiten sijoitetut 300€ ikinä”
– Anneli Päivänsara

Koulutuksen blogialusta: https://mslhaagahelia.wordpress.com/

 

Lisätiedot: Koulutuksen sisältö Sari Auranen p. 050 376 0879,
korkeakoulupalvelut Taru Hinkka, p. 040 488 7432,
sähköpostit: etunimi.sukunimi (at) haaga-helia.fi