Olet täällä

Liikunta-alan opinnot Tampereella

Liikunta-alan opinnot Tampereella

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan opinnot Tampereella Varalan Urheiluopistossa lukuvuonna 2020-2021

KENELLE

Opinnot Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa sopivat sinulle, jos 

 • haluat kehittää ammattitaitoasi ja/tai
 • tavoitteenasi on hakea avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa AMK-tutkinto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti liikunta-alalla työskenteleville ammattilaisille, joilla jo on liikuntaneuvojan tutkinto tai liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto sekä kokemusta liikunta-alan töistä. Opiskelu alkaa avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena ja opinnoissa tavoitteellisesti edenneet voivat hakea 1. lukuvuoden aikana ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Myös tutkinto-opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tapahtuu pääosin Varalan Urheiluopistolla Tampereella. Opiskelijoiden tekemillä opintovalinnoilla voi kuitenkin olla vaikutusta suorituspaikkakuntiin.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä liikunta-alan ohjaus-, asiantuntija-, esimies- ja hallintotehtävissä tai yrittäjänä.

OPINNOT

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät paljon mm. teoriatietoon perehtymistä ja kirjoittamista. Opiskelu edellyttää erittäin hyviä opiskelu- ja ajanhallintataitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen ja riittävää englannin kielen taitoa.

Opinnot ovat liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman mukaisia. Opiskelu toteutetaan työelämään linkitettyinä oppimistehtävinä kunto- ja terveysliikunnan, liikuntapalveluiden sekä kilpa- ja huippu-urheilun toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat liikunnan pedagogiikka, johtaminen ja kehittämisosaaminen sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Hyväksyminen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää vähintään 55 opintopisteen laajuisia opintoja väylähaun hakuajan loppuun mennessä, sekä hyvää opiskelumotivaatiota ja menestystä opinnoissa. Mikäli opiskelija täyttää edellä esitetyt kriteerit lukuvuoden 2020-21 aikana, on hänen mahdollista hakea kevään 2021 väylähaussa Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen tutkinto-opiskelijaksi ilman yhteishaun valintakoetta. Avoimen väylän kautta hakeva voi saada kutsun koulutusohjelmajohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön haastatteluun. Lue lisää väyläopinnoista.

MONIMUOTO-OPISKELU

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on pääsääntöisesti 3pv/lähijakso. Lähijaksoja on noin 1krt/kk lukuvuoden aikana. Lähijaksoilla läsnäoloa edellytetään.

Lähijaksojen ajankohdat lukuvuodelle 2020-2021

 • vko 35 (ma-ke)
 • vko 39 (ma-ke)
 • vko 45 (ma-ke)
 • vko 49 (ma-ke)
 • vko 3 (ma-ke)
 • vko 7 (ma-ke)
 • vko 12 (ma-ke)
 • vko 18 (ma-ke) Vierumäellä.

Monimuoto-opiskelussa keskeistä ovat lähijaksojen lisäksi etäjaksojen aikana työstettävät laajat omaa osaamista kehittävät erilaiset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä myös sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT). Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii motivoitumista ja merkittävää ajallista panostusta opintoihin.

KUSTANNUKSET

Avoimen amk:n koulutuksen 1. opiskeluvuoden kokonaishinta on 300 euroa. Se sisältää sekä syys- että kevätlukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa 2020. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi loppuvuodesta 2020 ennen kevätlukukauden alkua. Avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuihin.

Edellytämme, että opiskelijalla on kannettava tietokone käytettävänä opintojen aikana. Lue lisää laitesuosituksista.

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv) Varalan lähijaksojen aikana:

 • Varalassa 2hh 39 €/hlö/vrk, 1hh 69€ /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan.
 • Hotelli Rosendahlissa alk. 43,66 €/hlö/3hh/vrk, 91 €/1hh sis. aamupalan.
 • Ruokailut Varalassa: Aamupala 7,00 €, Lounas 8,90 €, Päivällinen 8.00 €.

Huomioithan, että Varalassa majoitustilaa on käytössä rajoitetusti, ja majoitus varataan aina etukäteen Varalan myyntipalvelusta p. 03 2631211. Käytössäsi ovat myös monipuoliset Tampereen alueen majoitusvaihtoehdot. Varala sijaitsee 3 km Tampereen keskustasta hyvien kulkuyhteyksien päässä.

ILMOITTAUTUMINEN

Info- ja keskustelutilaisuus opinnoista ja ilmoittautumisesta järjestetään tiistaina 10.3.2020 klo 16 Varalan Urheiluopistolla Varala-Salissa. Tilaisuudessa kerrotaan tietoa opintojen sisällöstä, suorittamisesta ja käytännön järjestelyistä, jonka jälkeen mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Varalan Urheiluopiston edustajien kanssa. Koulutukseen osallistumista suunnittelevalle osallistuminen tilaisuuteen on suositeltavaa.

Ilmoittautumislomake on auki 11.3.2020 – 5.4.2020 klo 21.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin, jos ryhmän opiskelupaikat täyttyvät ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ryhmään valituksi tulleille ilmoitetaan viimeistään 4.5.2020. Ryhmään valituilta pyydetään kuittausta sähköpostitse opiskelupaikan vastaanottamisesta 18.5.2020 mennessä. Ryhmään valittu   opiskelija varmistaa lopullisesti opinto-oikeutensa maksamalla avoimen amk:n lukukausimaksun ennen 1. lähijaksoa määräpäivään mennessä. Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Lisätietoja:
Riikka Rinne
Vierumäen opintopalvelut
opintopalvelut.vierumaki(at)haaga-helia.fi
029 4471549

Lue lisää opiskelusta Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lisätietoja Varalassa tapahtuvasta avoimen amk:n koulutuksesta:

Sanna Vuorio
monimuotokoulutuksen vastuulehtori
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
sanna.vuorio(at)haaga-helia.fi
+358 44 7080448

Marjaana Eskelinen
rehtori
Varalan Urheiluopisto
marjaana.eskelinen(at)varala.fi
+358 50 5663 313

 


Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Opiskelijan tulee huomioida, että liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja riittävää fyysistä toimintakykyä. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.