Olet täällä

Viisi vinkkiä opintojen suunnitteluun

Viisi vinkkiä opintojen suunnitteluun

Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei ole valmista lukujärjestystä opintojen suorittamiseksi. Voit valita itsenäisesti opintojaksoja kulloinkin tarjolla olevasta valikoimasta.

 1. Aloita opintojen suunnittelu tutustumalla tarjolla oleviin koulutuksiin, koulutusohjelman sisältöihin, suorittamisvaihtoehtoihin ja opintojen suoritusjärjestykseen. Jos olet tähtäämässä tutkinto-opiskelijaksi noudata opintojen suositeltua suoritusjärjestystä mahdollisuuksien mukaan. Linkit ja lisätiedot opintojen suoritusjärjestyksestä koulutusaloittain löydät kohdasta Opetustarjonta.
   
 2. Opiskeluun käytettävää aikaa voit arvioida opintojen laajuuden mukaan. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää, joten esim. 15 op laajuiset opinnot vaativat sinulta yli 400 tunnin panostusta. Onko se elämäntilanteessasi mahdollista? Lähiopetuksen lisäksi sinun tulee varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn kuten ryhmätöiden tekemiseen, tenttiin lukemiseen sekä harjoitustöiden kirjoittamiseen. Suosittelemme, että suoritat lukukaudessa enintään 30 op (lukuvuodessa 60 op).
 1. Varmista, että lähiopetuksen aikataulu sopii sinulle.  Aikataulut löydät Opetustarjonta-taulukosta.
   
 2. Ilmoittaudu opintoihin ajoissa. Varsinkin virtuaaliopinnoissa on usein ennakkotehtävä, jonka suorittaminen on edellytys opintojaksolle osallistumiselle.
   
 3. Ensimmäisellä lähiopetuskerralla on tärkeää olla paikalla! Silloin käydään läpi opintojakson käytänteitä ja tehdään esim. jaot ryhmätöihin. Kesken opintojakson ei ole mahdollista tulla mukaan.

Lue Lisäohjeita avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelusta