Olet täällä

Opiskele opettajaopintoja Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Opiskele opettajaopintoja Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Haaga-Helia avaa elokuussa 2020 ammatilliset opettajaopinnot avoimeeammattikorkeakouluun. Sinun on nyt mahdollista opiskella verkossa opintojaksoja, jotka kehittävät omaa osaamistasi opettajana, kouluttajana tai kehittäjänä. 

Opintokokonaisuudesta saat etua niin hakupisteisiin kuin opintoihin, jos myöhemmin haet opiskelijaksi Haaga-Helian ammatilliseen opettajakorkeakouluun. 

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 150 €/lukukausi, ja samalla maksulla voit opiskella myös muita Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja.  

Ilmoittautuminen aukeaa 3.8.2020 klo 9.00. Ja mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta.  

Syksyllä 2020 tarjolla olevat verkko-opinnot: 

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat (5 op) 

Miten käsitys oppimisesta on muuttunut vuosien varrella ja mitä siitä nykyisin tiedetään? Opintojakso antaa hyvän pohjan erilaisten opetustilanteiden taustalla olevien käsitteellisten ja teoreettisten näkökulmien ymmärtämiseen. Opintojaksolla perehdytään erityisesti aikuisten oppimiseen sekä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen siten, että sen taustalla olevat valinnat ovat tietoisia ja perusteltuja.   

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun. 

Oppiminen työelämässä ja verkostoissa (5 op) 

Opettajan työ ei ole enää yksilösuoritus vaan entistä enemmän verkostoissa toimimista. Myös työssä oppimisesta on tullut olennainen osa sekä opiskelua että opettajien ammattitaidon ylläpitämistä. Opintojaksolla perehdytään verkostoteorioihin, oppimiseen oppilaitosympäristön ulkopuolella sekä hankitun osaamisen osoittamiseenOpintojakson jälkeen ymmärrät, miten eri verkostot ovat osa opettajan ja opiskelijan arkea. 

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun. 

Ammattisivistys ja työelämän muutos (5 op) 

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on ‘tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi’.  Miten tämä tehtävä elää ja muuttuu työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa? Mikä on opettajan vastuu ja rooli ammatillisen koulutuksen edellytysten rakentamisessa ja yhteiskunnallisena toimijana? Ammattisivistys ja työelämän muutos -opintojakson aikana perehdytään ammattisivistyksen käsitteeseen ja ammatilliseen koulutukseen jatkuvan ja kestävän oppimisen mahdollistajana. Muutosta tarkastellaan ammatillisen koulutuksen historiallisen kehityksen, tulevaisuuden työn haasteiden ja opettajan jatkuvan oppimisen näkökulmista.   

Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat, Oppiminen työelämässä ja verkostoissa sekä Ammattisivistys ja työelämän muutos –opintojaksot suorittamalla saat kokonaisuudesta lisäpisteitä hakiessasi Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun. 

Verkkokouluttajan peruspaketti (2 op) 

Verkkokouluttajan peruspaketti tarjoaa konkreettisia työkaluja verkkokoulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksolla perehdytään verkko-oppimisen pedagogisiin malleihin, verkkokurssin kokonaisuuden suunnitteluun ja digitaalisten oppimateriaalien laatimiseen. Opintojakson aikana osallistuja suunnittelee verkkokurssin toteutuksen tai kehittää jo olemassa olevaa kurssia. 

Osaamisen arviointi (5 op) 

Osaamista syntyy ja kehittyy erilaisilla toiminnan ja työn areenoilla. Jotta koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen on hyödynnettävissä osana yksilön opintoja ja uraa, tulee osaaminen tunnistaa, tunnustaa ja arvioida. Opintojaksolla perehdytään ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun osaamisen arvioinnin kriteereihin ja käytänteisiin. Saat käytännön työkaluja osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin. 

Tuki opettajan vuorovaikutusosaamisessa (5 op) 

Tuen tarpeen tunnistaminen sekä luottamuksellisen suhteen ja yhteisön rakentaminen edellyttävät opettajalta vuorovaikutusosaamista. Opintojaksolla perehdytään vuorovaikutusosaamisen hyödyntämiseen omassa pedagogisessa ajattelussa ja työssä. Opit tunnistamaan erilaisia viestintätyylejä ja tiedon rakentamisen tapoja sekä olemaan tietoinen käyttämästäsi kielestä ja vuorovaikutuksen keinoista, joilla tukea opiskelijoita.