Olet täällä

Liikunta-alan opinnot Turussa

Liikunta-alan opinnot Turussa

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan opinnot Turussa 2020-2021

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti liikunta-alalla työskenteleville ammattilaisille, joilla jo on liikuntaneuvojan tutkinto tai liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto sekä kokemusta liikunta-alan töistä. Opiskelu alkaa avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena ja opinnoissa tavoitteellisesti edenneet voivat hakea 1. lukuvuoden aikana ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Myös tutkinto-opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tapahtuu pääosin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Opiskelijoiden tekemillä opintovalinnoilla voi kuitenkin olla vaikutusta suorituspaikkakuntiin.

Opinnot Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa sopivat sinulle, jos

  • haluat kehittää ammattitaitoasi ja/tai
  • tavoitteenasi on hakea avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa AMK-tutkinto.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä liikunta-alan ohjaus-, asiantuntija-, esimies- ja hallintotehtävissä tai yrittäjänä.

Opinnot

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät paljon mm. teoriatietoon perehtymistä ja kirjoittamista. Opiskelu edellyttää erittäin hyviä opiskelu- ja ajanhallintataitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen ja riittävää englannin kielen taitoa.

Opinnot ovat liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman mukaisia. Opiskelu toteutetaan työelämään linkitettyinä oppimistehtävinä. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat liikunnan pedagogiikka, johtaminen ja kehittämisosaaminen sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Hyväksyminen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää vähintään 55 opintopisteen laajuisia opintoja väylähaun hakuajan loppuun mennessä, sekä hyvää opiskelumotivaatiota ja menestystä opinnoissa. Mikäli opiskelija täyttää edellä esitetyt kriteerit lukuvuoden 2020-21 aikana, on hänen mahdollista hakea kevään 2021 väylähaussa Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen tutkinto-opiskelijaksi ilman yhteishaun valintakoetta. Avoimen väylän kautta hakeva voi saada kutsun koulutusohjelmajohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön haastatteluun. Lue lisää väyläopinnoista.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on pääsääntöisesti 3pv/lähijakso. Lähijaksoja on noin 1krt/kk lukuvuoden aikana. Lähiopetuspäivinä opetusta voi olla klo 8-18. Lähijaksoilla läsnäoloa edellytetään.

LÄHIJAKSOJEN AJANKOHDAT LUKUVUODELLE 2020-2021

  • vko 40 (ke-pe)
  • vko 45 (ke-pe)
  • vko 49 (ke-pe)
  • vko 2 (ke-pe) Huom! Vierumäellä
  • vko 7 (ke-pe)
  • vko 11 (ke-pe)
  • vko 15 (ke-pe)
  • vko 21 (ma-ke) Huom! Viikonpäivät

Monimuoto-opiskelussa keskeistä ovat lähijaksojen lisäksi etäjaksojen aikana työstettävät laajat omaa osaamista kehittävät erilaiset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä myös sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT). Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii motivoitumista ja merkittävää ajallista panostusta opintoihin.

Kustannukset

Avoimen amk:n koulutuksen 1. opiskeluvuoden kokonaishinta on 300 euroa. Se sisältää sekä syys- että kevätlukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa 2020. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi loppuvuodesta 2020 ennen kevätlukukauden alkua. Avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuihin.

Edellytämme, että opiskelijalla on kannettava tietokone käytettävänä opintojen aikana. Lue lisää laitesuosituksista.

Ilmoittautuminen

Info- ja keskustelutilaisuus opinnoista ja ilmoittautumisesta järjestettiin tiistaina 11.8.2020 Zoom-webinaarina. Tilaisuudessa käytiin läpi opintojen sisältöä, suorittamista ja käytännön järjestelyjä. Suunnitteletko ilmoittautumista? Katso webinaari alta, niin tiedät mitä on tulossa! 

Itse ilmoittautuminen on nyt auki! Ilmoittautumislomake löytyy täältä! Ilmoittautuminen on auki 12.8.2020 klo 12.00 – 21.8.2020 klo 15.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin, jos ryhmän opiskelupaikat täyttyvät ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ryhmään valituksi tulleille ilmoitetaan viimeistään 31.8.2020. Ryhmään valittu   opiskelija varmistaa lopullisesti opinto-oikeutensa maksamalla avoimen amk:n lukukausimaksun ennen 1. lähijaksoa määräpäivään mennessä. Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Lisätietoja:

Riikka Rinne
Vierumäen opintopalvelut
opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi
029 4471549

Lue lisää opiskelusta Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa

LISÄTIETOJA TURUSSA TAPAHTUVASTA AVOIMEN AMK:N KOULUTUKSESTA:

Sanna Vuorio

monimuotokoulutuksen vastuulehtori (ei tavoitettavissa 13.6. - 9.8.2020)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

sanna.vuorio(at)haaga-helia.fi

+358 44 7080448