Olet täällä

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon Work & Study -opintoryhmä

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon Work & Study -opintoryhmä

Haaga-Helian Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa (HOTRA) pilotoidaan uutta opiskelutapaa, jossa pääosa opinnoista tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla.

Syksyllä 2020 aloittavaan Work & Study -pilottiryhmään otetaan 30 jo työkokemusta omaavaa opiskelijaa. Opinnot alkavat avoimen AMK:n kautta, jonka jälkeen opinnoissaan hyvin menestyneellä opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi keväällä 2021.

Opinnot koostuvat Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon monimuotototeutuksen opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista ja niistä noin 60% suoritetaan työtä opinnollistaen, ja loput aiemman osaamisen tunnistamisella sekä monimuoto-opetuksena.

Kyseessä on pilotti ja ryhmän osallistujat (max.30) aloittavat syksyllä 2020. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 4.9.2020 saakka.

Kenelle koulutus soveltuu

 • Hotelli-, ravintola-, ja matkailualan liikkeenjohdosta kiinnostuneille
 • Jo aiempaa työuraa omaaville (työkokemusta vähintään 3-5 vuotta)
 • Työskentelee alalla tai on tähtäämässä alan työpaikkaan
 • Kyky sitoutua tiiviisti suoritettaviin opintoihin (opintoaika 2-2,5 vuotta)
 • Opinnot edellyttävät vähintään kohtalaista englanninkielen taitoa
 • Mahdollisuus osallistua lähiopetukseen 2-3 päivää n. kuuden viikon välein

Toteutus

 • Ryhmä aloittaa opintonsa lokakuussa 2020
 • Jokaiselle opiskelijalle tehdään osaamiskartoitus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
 • Opintojen suorittamista suunnitellaan myös yhdessä työnantajan kanssa
 • Opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 55 opintopistettä. Tavoiteaikataulu tälle on kevät 2021
 • Opinnot koostuvat HOTRA opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista
 • Pääosa opinnoista suoritetaan omalla työpaikalla
 • Lähiopintoja on n. 2 päivää/kk, minkä lisäksi on itsenäistä opiskelua lähipäivien välissä

Muuta

 • Ryhmä aloittaa avoimen AMK:n kautta ja opiskelija suorittaa 150€ maksun lukukausittain
 • Avoimen AMK:n opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin
 • Mikäli opiskelija valitaan tutkintoon johtavaan koulutukseen alkaen vuodesta 2021, hän on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin
 • Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettava tutkinto on restonomi AMK

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumisaika on käynnissä ja päättyy 4.9.2020
 • Ilmoittautumisen yhteydessä hakija palauttaa ennakkotehtävän ja CV:n sähköpostitse osoitteeseen: hotra@haaga-helia.fi. Ennakkotehtävä + CV tulee palauttaa 4.9.2020 mennessä
 • Ilmoittautumisvaiheessa hakijaa pyydetään pohtimaan omaa motivaatiotaan koulutusta kohtaan sekä kuvaamaan ideaa opintojen aikana tehtävälle kehittämishankkeelle (opinnäytetyö)
 • Ennakkotehtävän perusteella osa hakijoista kutsutaan 15.-16.9. klo 14-16 järjestettävään haastatteluun.
 • Koulutukseen otetaan korkeintaan 30 hakijaa
 • Opinnot alkavat lokakuussa 2020

Ennakkotehtävä

HUOM. Vastauksen pituus on maksimissaan 5 sivua.

Osio 1: Henkilökohtainen motivaatio, osaaminen ja kehittyminen

Kuvaile ja analysoi omaa motivaatiotasi koulutuksen suorittamista kohtaan. Pohdi tekstissä seuraavia asioita:

 • Miksi haluat suorittaa koulutuksen?
 • Mitä liike-elämässä tarvittavia valmiuksia ja osaamista sinulla on nyt ja miten haluat osaamistasi kehittää?
 • Esittele lisäksi oma projektisuunnitelmasi koulutuksen suorittamisesta työn ohella. Lähiopintoja on n. 2 päivää/kk, minkä lisäksi on itsenäistä opiskelua lähipäivien välissä.

Osio 2: Kohdeorganisaation kehittäminen opintojen aikana

Opintoihin kuuluvan työelämän kehittämistehtävän (opinnäytetyö) laajuus on 15 op. Kehittämistehtävän avulla pyritään saamaan aikaan konkreettista muutosta kohdeorganisaatiossa, esim. parantamalla olemassa olevia toimintatapoja tai kehittämällä jotain kokonaan uutta.

Esittele tiivistetysti oma toimipisteesi (yksikkö, toimipaikka, osasto, tms.) toiminta ja yksi mielestäsi tärkeä liiketoiminnan kehittämiskohde. Laadi siitä alustava kehittämissuunnitelma.

Suunnitelman tulee sisältää mm. seuraavat asiat:

 • Lyhyt kohdeorganisaation kuvaus
 • Kehittämiskohteen kuvaus ja kehittämishankkeen tavoitteet
 • Perustelut sille, miksi hanke on tärkeä
 • Kehittämishankkeen vaiheet ja toteutus (Mitä tekemistä tarvitaan? Miten haluttuun lopputulokseen päästään?)

Lisätiedot

Marjaana Mäkelä marjaana.makela@haaga-helia.fi, puh. +358 2944 711 64