Olet täällä

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatio -toiminnan tavoite ja painotus

Ammatillisen koulutuksen oppimisen uudet ratkaisut ja tulevaisuuden oppimisympäristöt
Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on tuottaa uusia toimintamalleja, ratkaisuja ja välineitä ammatilliseen oppimiseen, ohjaukseen ja opetukseen. Haluamme olla kehittämässä tulevaisuuden oppimisympäristöjä yhteistyössä ammatillisen ja ammattikorkeakoulukentän, sekä työelämän kanssa. Toimintamme on tulevaisuuteen suuntautuvaa ja työelämän muutoksia ennakoivaa, ammatillista opettajankoulutusta ja toimintakenttää palvelevaa.

Ammatillisen ja AMK-koulutukseen liittyvä tutkimisen ja kehittämisen kohteitamme ovat muun muassa
• Työelämäosaamisen opinnollistaminen osaamisen arvioinnin kautta
• Oppiminen työelämän kanssa
• Ammatillisen opettajan työn muutos (uusi työ, työllistyminen, joustavuus)
• Yrittäjämäinen ja verkostomainen tapa toimia (yrittäjyyspedagogiikka)
• ICT-keskeiset ratkaisut (mm. pelillistäminen)
• Monikulttuurisuus ja kansainväliset hankkeet
• Inkluusio ja erityspedagogiikka

TKI –toiminnan toimintatavat ja tutkimus- ja kehittämisorientaatio
Tutkimus- ja kehittämistyö on osa opettajakorkeakoulun pitkäjänteistä strategista toimintaa ja henkilökunnan työtä. Korkeasti koulutettu ja osaava henkilökunta takaa vaikuttavan tutkimus- ja kehittämistyön toteutumisen. TKI -toimintamme on käytäntö- ja työelämälähtöistä. Teemme kehittävää tutkimusta verkostoissa ja toimimme läheisessä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen ja työelämän kumppaneiden kanssa.

Tutustu Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoimintaan Tutkimus ja Kehittäminen -sivuilla

Ota yhteyttä!

Annica Isacsson, tutkimuspäällikkö, annica.isacsson(at)haaga-helia.fi
Johanna Luostarinen, T&K-koordinaattori, johanna.luostarinen(at)haaga-helia.fi
Pirjo Aura, T&K-koordinaattori, pirjo.aura(at)haaga-helia.fi

Ammatillisen opettajakorkeakoulun käynnissä olevat TKI-hankkeet

Tutustu kaikkiin Haaga-Helian TKI-hankkeisiin