Olet täällä

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, 10 op

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, 10 op

HUOM! OSTU-hanke on päättynyt 31.12.2016. Vastaava koulutus jatkuu verkkototeutuksena. Pääset tutustumaan DigiOstu-hankkeeseen  tästä linkistä

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen - OSTU-hanke (10 op) 2015-2016

Paikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

Järjestäjät
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja  Koulutuskeskus Salpaus.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöiden valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajaopiskelijoiden osaamista. Koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä uusia, käytännönläheisiä osaamisen tunnistamiseen liittyviä menetelmiä. Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät omassa organisaatiossaan osaamisen tunnistamisen käytäntöjä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (opetus- ja ohjaushenkilöstö, työpaikkaohjaajat ja oppilaitosjohto).

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja täten kohderyhmälle maksutonta.

Kohderyhmä
Kohderyhmänä on maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelevä ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto. Lisäksi koulutus on suunnattu myös työelämän edustajille kuten työpaikkaohjaajille ja työelämän kehittäjille.

Sisällöt
Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen erityispiirteet ja laadunhallinta, tunnistamisen prosessit hakeutumisvaiheesta tutkinnon suorittamiseen sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden erityisen tuen tarve.
Lähipäivien teemoja:

  • Eurooppalainen näkökulma osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
  • Laatu osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
  • Osaamisen arviointi
  • Elinikäinen ohjaus ja laatu
  • Ohjaus maahanmuuttajanäkökulmasta

Toteutus
Koulutus koostuu opiskelijakohtaisesta ennakkotehtävästä, kolmesta kahden lähipäivän jaksosta (3 x 2 pv) sekä koulutuksen aikana toteutettavasta kehittämishankkeesta. Valmennus- ja kehittämistoimintaa suunnitellaan yhteistoiminnallisesti osallistujien omien kehittämistarpeiden pohjalta. Koulutusohjelmaan kuuluu myös yksilö- ja ryhmäohjausta.

Lisätietoja

Kaisa Räty, lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
040 4887 498
kaisa.raty(at)haaga-helia.fi

Ilkka Uronen, lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
050 5720 343
ilkka.uronen(at)haaga-helia.fi

Maija-Leena Pusa, opettaja
Koulutuskeskus Salpaus
050 4036 812
maija-leena.pusa(at)salpaus.fi

 

Jutta Kuokkanen, koulutusassistentti
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
050 3709 435
jutta.kuokkanen(at)haaga-helia.fi