Olet täällä

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimii neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kehittää opettajankoulutusta, täydennyskoulutusta ja TKI- työtä sekä valmistella opettajankoulutusta koskevia asioita ammattikorkeakoulun hallitukselle. Neuvottelukunta on myös yksi kanava yhteydenpitoon opettajakorkeakoulun sidosryhmien kanssa.
 
Ammatillisen opettajakorkeakoulun neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä. Jäsenet edustavat elinkeinoelämää, koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja opettajakorkeakoulua.
 
Neuvottelukunnan yksi jäsen edustaa opiskelijoita. Varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijajäsenten toimikausi on 1.8.2018 - 31.7.2019.  Neuvottelukunta kokoontuu 4-5- kertaa vuodessa. 
 
Neuvottelukunnan jäsenet:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Tiina Immonen, rehtori, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaopisto
Maija Aaltola, rehtori, Omnia ammattiopisto
Veli-Matti Lamppu, johtaja, Suomen Yrittäjät
Tapani Martti, oppimisjohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu                        
Leila Pehkonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Maria Sarkkinen, rehtori, Stadin ammattiopisto
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajat:
Jari Laukia, johtaja
Mika Saranpää, koulutuspäällikkö
Liisa Vanhanen-Nuutinen, yliopettaja
Petja Sairanen, lehtori, (varajäsen)

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijaedustajat:
Saku Lehtinen, opettajaopiskelija
Lauri Mustonen, opettajaopiskelija (varajäsen)

Neuvottelukunnan sihteeri, johdon assistentti Karin Nieminen