Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Hakeminen ammatilliseen opettajakorkeakouluun

Hakeminen ammatilliseen opettajakorkeakouluun

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen ja erityisopettajan- sekä opinto-ohjaajankoulutukseen on seuraavan kerran
10.–30.1.2018.

Vuoden 2017 opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu: ammatillinen opettajankoulutus 6.4.2017 ja ammatillinen erityisopettajan- sekä opinto-ohjaajankoulutus 23.3.2017.
 

Tästä pääset opintopolkuun

Opintopolussa on tietoja koulutuksista, valintaperusteista, hakuohjeita ja kuvauksia hakuun tarvittavista liitedokumenteista.
Näin löydät ohjetekstit ja hakuaikana myös hakulomakkeen:
Avaa Opintopolku ja kirjoita etusivulla olevaan Etsi koulutuksia tästä -kenttään esim. 'ammatillinen opettajankoulutus' ja Hae.
Saat listauksen koulutuksista. Avaamalla koulutuksen löydät hakuohjeita (välilehdellä Valintaperusteet ja pääsykokeet) ja hakulomakkeen.

Suorat linkit koulutuslistauksiin Opintopolussa:
Ammatillinen opettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Hakuneuvontaa: opehaku(at)haaga-helia.fi
puhelinnumerot 040 488 7520 ja 040 488 7554
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen opettajankoulutus

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen opettajankoulutusohjelma (=opettajan pedagogiset opinnot) on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus on valtion rahoittamaa eli opiskelijalle maksutonta. 

Hakukelpoisuus pähkinänkuoressa
Ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).
Ammatillisten opintojen (tutkintojen ammatillisten osien) opettajaksi aikovalla hakijalla tulee olla
- soveltuva korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja
- vähintään kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta.
Ammatillisten opintojen (tutkintojen ammatillisten osien) opettajaksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla aikovalla hakijalla tulee olla
- ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi vähintään viisi vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä.

 

 

 

 

 

 

 

Joissain tapauksissa myös muu koulutus kuin korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden, jos henkilö toimii jo ammatillisena opettajana tai hänet on palkattu antamaan ammatillista lisäkoulutusta. Tällöin vaaditaan vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin Oppilaitoksen lisäselvitys.

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajaksi aikovalla tulee pääsääntöisesti olla ylempi korkeakoulututkinto, mutta työkokemusta ei edellytetä.
Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden.

 

 

 

 

 

 

 

Jos korkeakoulututkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, tarvitaan useimmiten tutkinnon rinnastamis-/tunnustamispäätös Opetushallitukselta. Rinnastuspäätöstä kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa, sillä päätöksen saaminen saattaa kestää kuukausia.

 

 

 

 

 

 

 

Valintaperusteet lyhyesti on dokumentti, jossa on esitelty vuoden 2017 hakupisteitys pähkinänkuoressa. Valintaperusteiden tarkemmat kuvaukset ja hakuohjeet on julkaistu Opintopolussa.

 

 

 

 

 

 

 

Ensisijaisesti Haaga-Heliaan opettajankoulutukseen hakeneet ja valitut 2016 ja 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelumuotojen aikataulut ja kuvaukset.

 

 

 

 

 

 

 

Tiedustelut: opehaku(at)haaga-helia.fi, 040 488 7520

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen erityisopettajankoulutus (60 op) antaa kelpoisuuden toimia erityisopetuksen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus on opiskelijalle maksutonta. 

Hakukelpoisuus pähkinänkuoressa
Hakijalla tulee olla joko ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998) ja vähintään kuuden (6) kuukauden mittainen päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta hakuajan päättymiseen mennessä.

 

 

 

 

 

 

 

Valintaperusteet lyhyesti on dokumentti, jossa on esitelty vuoden 2017 haun hakupisteitys pähkinänkuoressa. Valintaperusteiden tarkemmat kuvaukset ja hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa loka-/marraskuussa 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Monimuotoinen opiskelu Helsingissä
- henkilökohtaistetun, monimuotoisesti toteutettavan 12–18 kk kestävän opiskelun voi suorittaa työn ohessa
- lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät vuorottelevat
- myös opetusharjoittelu ja kehittämistyö ovat opintoja
- lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa (päivämäärät ja aikataulu julkaistaan nettisivuillamme)
- koulutuksen aikana perehdytään erityisopetuksen laajaan kenttään huomioiden alueellinen monikulttuurisuus ja erityisyys
- aloituspäivät 18.–19.5.2017
- valmistumisjuhlat joko touko- tai marraskuussa 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2017 ensisijaisia hakijoita Haaga-Helian ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen oli 128 (hakukelpoisia 96).
Koulutukseen valittiin 33 opiskelijaa ja Haaga-Helian valintapisterajaksi muodostui 24 hakupistettä, tekniikan alan kiintiössä 17 hakupistettä.
Vuonna 2016 ensisijaisia hakijoita Haaga-Helian ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen oli 130 (hakukelpoisia 113).
Koulutukseen valittiin 30 opiskelijaa ja Haaga-Helian valintapisterajaksi muodostui 25 hakupistettä, tekniikan alan kiintiössä 18 hakupistettä.

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen aikataulut.

 

 

 

 

 

 

 

Tiedustelut: opehaku(at)haaga-helia.fi, 040 488 7520

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus (60 op) antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajan tehtävissä kaikissa koulumuodoissa. Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

 

 

 

 

 

 

 

Valintaperusteet lyhyesti on dokumentti, jossa on esitelty vuoden 2017 haun hakupisteitys pähkinänkuoressa. Valintaperusteiden tarkemmat kuvaukset ja hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa loka-/marraskuussa 2016.

Hakukelpoisuus pähkinänkuoressa
Hakijalla tulee olla joko ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998).

 

 

 

 

 

 

 

Monimuotoinen opiskelu Helsingissä
- henkilökohtaistetun, monimuotoisesti toteutettavan 12–18 kk kestävän opiskelun voi suorittaa työn ohessa
- lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät vuorottelevat
- myös ohjausharjoittelu ja kehittämistyö ovat osa opintoja
- lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa (päivämäärät ja aikataulu julkaistaan nettisivuillamme)
- lähiopetuspäivien lisäksi aikaa on varattava harjoitteluun ja erilaisiin ohjausympäristöihin tutustumiseen
- aloituspäivät 18.–19.5.2017
- valmistumisjuhlat joko touko- tai marraskuussa 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2017 ensisijaisia hakijoita Haaga-Helian ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen oli 123 (hakukelpoisia 100).
Koulutukseen valittiin 20 opiskelijaa ja Haaga-Helian valintapisterajaksi muodostui 18,5 hakupistettä.
Vuonna 2016 ensisijaisia hakijoita Haaga-Helian ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen oli 102 (hakukelpoisia 78).
Koulutukseen valittiin 20 opiskelijaa ja Haaga-Helian valintapisterajaksi muodostui 16,5 hakupistettä.

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen aikataulut.

 

 

 

 

 

 

 

Tiedustelut: opehaku(at)haaga-helia.fi, 040 488 7520 ja 040 488 7554