Olet täällä

Hakeminen ammatilliseen opettajakorkeakouluun

Hakeminen ammatilliseen opettajakorkeakouluun

Vuoden 2018 haku ammatilliseen opettajankoulutukseen ja erityisopettajan- sekä opinto-ohjaajankoulutukseen on päättynyt 30.1.2018 klo 15.00.

Opintopolku-palvelussa on tietoja koulutuksista ja hakuohjeita sekä kuvauksia hakuun tarvittavista liitedokumenteista. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja vuoden 2018 valinta-/pisteytysperusteet on julkaistu Opintopolussa.

Huom. Opintopolku-palvelu ei ole käytettävissä huoltokatkon aikana. Opetushallituksen mukaan käyttökatkon arvioitu kesto on 1.2. klo 16.30 – 6.2.2018 klo 8.
Kyseisenä aikana Opintopolku- ja Oma Opintopolku -palvelut eivät valitettavasti ole hakijoiden eivätkä virkailijoiden käytettävissä. Jos olet hakenut hakuaikana ammatilliseen opettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajankoulutukseen, toimita liitteet paperikopioina osoitteeseen: Hakijapalvelut, Opehaku, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

Hakuneuvontaa:

  • opehaku(at)haaga-helia.fi
  • 040 488 7520 ja 040 488 7554
    Huom. Ti 6.2.2018 asiakaspalvelua saatavilla rajoitetusti

Vuoden 2018 opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan seuraavasti:

  • ammatillinen opettajankoulutus 5.4.2018 ja 
  • ammatillinen erityisopettajan- sekä opinto-ohjaajankoulutus 22.3.2018.

Alla olevissa valikoissa on pähkinänkuoressa tietoa hakemisesta. Tarkemmat valintaperusteet ovat Opintopolussa.

Opiskelijatarinoita

Ohjaus on tulevaisuuden opettajan tärkein taito, sanoo AOKK-alumni Elina Iloranta

Helmikuussa 2017 Haaga-Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistunut Elina Iloranta työskentelee Haaga-Heliassa StartUp Schoolin kehityskoordinaattorina.

Hän on tehnyt myös aiemman tutkintonsa ja erilaisia täydennyskoulutuksia Haaga-Heliassa. Ennalta tuttu ympäristö vaikutti päätökseen pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi juuri Haaga-Heliassa. 

60 opintopisteen kokonaisuuden Elina suoritti monimuoto-opintoina, joissa päärooli oli verkko-opinnoilla ja lähipäivien pienryhmätyöskentelyllä, joka oli hänen mukaansa opintojen parasta antia. Opiskelu oli kaikkiaan itsenäistä ja inspiroivaa.

Haaga-Helian AOKK:n opinnoissa painottuu Elinan mukaan erityisesti ohjausnäkökulma. –Yhä enemmän opiskelu on ohjausta ja opettajan rooli on entistä enemmän ohjaava ennemmin kuin perinteisellä tavalla opettava, Elina sanoo. Ohjaava ote näkyi opinnoissa myös käytännössä. –Suurin osa opinnoista perustui henkilökohtaiseen ohjaukseen ja vertaisohjaukseen, jossa tuimme toisiamme opintojen suorittamisessa, Elina kertoo. 

Haaga-Helian Ammatillista opettajakorkeakoulua Elina suosittelee mielellään. –Mielestäni opetus oli erittäin nykyaikaista, ja koulutuksessa otettiin huomioon se, mitä opetuksen pitäisi olla nyt ja tulevaisuudessa, Elina sanoo. Erityisen hyödyllisenä Elina pitää ohjaustyöstä saamiaan oppeja, joissa korostuu ihmisten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. 

Ammatilliseksi opettajaksi joustavassa, kannustavassa ja ammattitaitoisessa ympäristössä

Antti Karhun matka kohti unelmatyötään opettajana on ollut pitkä, mutta nyt Karhu työskentelee opettajana ammatillisessa erityisoppilaitoksessa media-alalla. Tie sinne on kulkenut ammatillisten opintojen, insinöörikoulutuksen ja erilaisten työkokemusten kautta.

–Näin jälkikäteen on helppo huomata, kuinka tärkeää tietynlainen ammatillinen kypsyminen on ennen varsinaista opettajuutta, Karhu sanoo. Opettajan työ on usein vaativaa. –Varsinkin näin ammatillisen koulutuksen reformin kynnyksellä, kun muutosten tuulet puhaltavat voimakkaasti, mielestäni opettajan työ vaatii rohkeutta, kehitysorientoitunutta asennetta sekä avointa mieltä.

Ammatillisen opettajan pätevyyden Karhu päätti opiskella Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritettuaan ensin kasvatustieteen opintoja avoimessa yliopistossa. –Haaga-Helia oli ilmeisin vaihtoehto hakiessani ammatilliseen opettajakorkeakouluun pääkaupunkiseudulla, hän kertoo.

Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun eduiksi Karhu listaa ammattitaitoisen henkilökunnan ja kannustavan ilmapiirin. –Opinnot Haaga-Heliassa suoritetaan joustavasti sekä yksilöllisesti ja mielestäni opinnoissa on koko ajan mukana inhimillinen ote.

Opinnoista on ollut merkittävää hyötyä työelämässä. –Varsinkin osaamisen arviointiin liittyvät tehtävät ja keskustelut ovat olleet itselleni erittäin antoisia. Opettajan arjessa on harvoin riittävästi aikaa pureutua laajasti erilaisiin opettajakoulutuksessa esille tuleviin aiheisiin, näkökulmiin, kirjallisuuteen tai metodeihin ja säädöksiin, Karhu sanoo.

Karhun mukaan parasta opinnoissa Haaga-Heliassa on ollut oppimiskokemusten lisäksi tutustua ja verkostoitua erilaisten, joko opettajaksi hakeutuvien tai jo opettajana toimivien ihmisten kanssa. (Kuva: Mayp Saenlerd)