Olet täällä

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Opettajankoulutusohjelma: Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Aloituspaikat 20
Ohjelman laajuus ja kesto: 60 opintopistettä, 12-18 kk, monimuoto-opiskelu, osa-aikainen
Opinnoista
  • opinnot alkavat 29.-30.5.2018
  • opinnot voi suorittaa työn ohessa, jolloin lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät vuorottelevat
  • henkilökohtaisen tarpeen mukaan toteutettava tiedonhankinta- ja harjoittelujakso sekä kehittämishanke ovat osa opintoja
  • lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa lukukausien aikana
  • koulutuksen aikana perehdytään opinto-ohjauksen laajaan kenttään huomioiden opinto-ohjauksen muuttuvat vaatimukset
Lähipäivien aikataulu: Linkki aikatauluun
Opetussuunnitelma:

Linkki opetussuunnitelmaan.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen:

Opinto-ohjaajaopiskelijan kanssa laaditaan ja neuvotellaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen kehittäminen. HEKS kehittyy ja tarkentuu prosessina koko opintojen ajan.

Kansainvälistyminen: Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.
Työelämäyhteistyö:

Ammatillisissa opinto-ohjaajanopinnoissa tutkitaan ja kehitetään oppimista, ohjausta ja opettamista valituissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä erilaisissa opiskelijaryhmissä.

Opintososiaaliset edut:

Ammatillisen opinto-ohjaajanopinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten opintososiaaliset edut (esim. matka-alennukset, ateriaedut) eivät koske yleensä opiskelijoita. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.

Hakukelpoisuus: Hakijalla tulee olla joko ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998).
Jatko-opinnot:

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Täydennyskoulutus

Opettajakorkeakoulun opintotoimisto Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Opintotoimisto 7. kerros, huone 7201
Maija Kotisilta, puh. 040 488 7395

sähköposti: aokk(at)haaga-helia.fi

Hakuaika ja hakeminen: Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 10.–30.1.2018 klo 15.00 osoitteessa opintopolku.fi.

Neuvoja hakemiseen
Sähköpostitse opehaku(at)haaga-helia.fi
tai puhelimitse 040 488 7520 ja 040 488 7554