Olet täällä

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Opettajankoulutusohjelma: Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Hakeminen ja
yhteystiedot:

Seuraava haku on 8.–29.1.2019.
Hakuneuvontaa:
Lisätietoa hakukelpoisuuksista ja hakemisesta
opehaku(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7520 ja 040 488 7554

Opettajakorkeakoulun opintotoimisto:
7. kerros, huone 7201
aokk(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7395

Opetussuunnitelmat/
kehittymisohjelmat

Lukuvuosien opetussuunnitelmat ja kehittymisohjelmat

Aloituspaikat 20
Opintojen laajuus ja kesto: 60 opintopistettä, 12-18 kk, henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti, osa-aikainen
Opinnoista
  • opinnot alkavat toukokuussa 2019
  • opinnot voi suorittaa työn ohessa, jolloin lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät vuorottelevat
  • henkilökohtaisen tarpeen mukaan toteutettava tiedonhankinta- ja harjoittelujakso sekä kehittämishanke ovat osa opintoja
  • lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa lukukausien aikana
  • lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu harjoittelua peruskoulussa ja lukiossa yht. 60h.
  • koulutuksen aikana perehdytään opinto-ohjauksen laajaan kenttään huomioiden opinto-ohjauksen muuttuvat vaatimukset
Lähipäivien aikataulu: Linkki aikatauluun
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen:

Opinto-ohjaajaopiskelijan kanssa laaditaan ja neuvotellaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen kehittäminen. HEKS kehittyy ja tarkentuu prosessina koko opintojen ajan.

Kansainvälistyminen: Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.
Työelämäyhteistyö:

Ammatillisissa opinto-ohjaajanopinnoissa tutkitaan ja kehitetään oppimista, ohjausta ja opettamista valituissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä erilaisissa opiskelijaryhmissä.

Opintososiaaliset edut:

Opinto-ohjaajaopiskelijat ovat oikeutettuja Kelan ateriatukikorttiin mutta muut opintososiaaliset edut esim. matka-alennukset eivät koske yleensä opiskelijoita, koska opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.

Hakukelpoisuus: Hakijalla tulee olla joko ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998).
Jatko-opinnot:

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Täydennyskoulutus