Johdon assistenttityön ja kielten koulutus | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Johdon assistenttityön ja kielten koulutus

Johdon assistenttityön ja kielten koulutus

Tradenomi (AMK), laajuus 210 op, Kampus: Pasila

Johdon assistenttityön ja kielten koulutus antaa ainutlaatuisen ja monipuolisen yhdistelmän kielten, liiketalouden, viestinnän ja assistenttityön osaamista. Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet vieraiden kielten ja kulttuurien, yhteisöviestinnän, digitaalisen työympäristön sekä liiketoiminnan osaamisalueilla.

Koulutuksesta valmistuneet toimivat esimerkiksi johdon assistentteina, markkinointi- tai viestintäpäällikköinä sekä henkilöstö-, PR- tai tapahtumakoordinaattoreina. Johdon assistentti on organisoinnin, projektinhallinnan ja viestinnän ammattilainen ja hallitsee vaativat ammattitilanteet suomen ja englannin lisäksi vähintään kahdella muulla kielellä (espanja, kiina, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä).

Suuntautumisvaihtoehdot:

  • kokoukset ja tapahtumat,
  • juridiikka,
  • taloushallinto,
  • johtaminen ja HR,
  • yhteisöviestintä,
  • yrittäjyys
  • markkinointi, myynti ja palvelu.

 

Kevään 2019 yhteishaku päivätoteutukseen

 


 

Haaga-Helian YouTube-kanavalta löydät Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaa promoavan videon! Videon suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat johdon assistenttityön opiskelijat.

 

 

Tavoitteenani oli heti lukiosta valmistuttuani aloittaa liiketalouden opinnot. Valitsin johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman, sillä ilahduin sen tarjoamista mahdollisuuksista opiskella viestintää ja kieliä,
tutustua
Petra Erkkilähenkilöstöjohtamisen maailmaan, sekä ymmärtää, mitä yrityksen perustamisessa on otettava huomioon. Oli myös alusta asti selvää, että hyödyntäisin kaikki mahdollisuudet suorittaa opintojani ulkomailla. Erasmus-vaihtoni tein Espanjassa ja työharjoitteluni Suomen suurlähetystössä Kanadassa. Pääaineekseni valitsin henkilöstöjohtamisen ja opinnäytetyössäni tutkin työhyvinvointiin ja aineettomaan palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä. 

Valmistuttuani tradenomiksi muutin Skotlantiin työskentelemään tiiminvetäjänä kansainvälisissä myynti- ja asiakaspalvelutiimeissä. Roolissani pääsin paneutumaan laaja-alaisesti operatiiviseen ihmisten johtamiseen. Työn ohessa minulle selkeni entisestään, että haluan kouluttautua pidemmälle henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen saralla. Lähdin siis opiskelemaan Lundin yliopistoon Ruotsiin vuoden maisteriohjelmaan nimeltä Managing People, Knowledge and Change. Jatkoin siitä, mihin tradenomivaiheeni syventävät HR-opinnot jäivät.

Maisteriopintojen jälkeen palasin takaisin Suomeen ja sain oman alan töitä kansainvälisestä organisaatiosta, joka toimii IT-alan yritysten kasvukumppanina. Työssäni teen rekrytointeja, autan asiakasyrityksiämme kehittämään heidän työnantajakuvaansa sekä järjestän verkostoitumistapahtumia. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma on antanut minulle vahvan pohjan, jolle olen päässyt aloittamaan mieleistäni uraa HR:n parissa.

Petra Erkkilä, Digital Recruiter and Employer Branding Consultant, Agile Search Oy

 

Kira Horsma

"Lukion jälkeen päädyin hakemaan Haaga-Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaan, sillä minua kiinnostivat koulutusohjelman tarjoamat mahdollisuudet erityisesti kielten ja viestinnän opiskeluun.
Opiskeluaikana olin Pariisissa vaihto-oppilaana yhden lukukauden, jonka jälkeen tein työharjoitteluni Suomen Pariisin suurlähetystössä.

Palattuani Suomeen pääsin kesätöihin ulkoministeriön protokollapalveluihin. Pidin kovasti työstäni ministeriössä, ja valmistumisen jälkeen hainkin jälleen töitä ulkoministeriöstä. Protokollapalveluissa osallistuin valtionpäämies- ja ministeritason vierailujärjestelyihin sekä avustin valtiollisten juhlamenojen järjestelyissä. Nykyään työskentelen johdon assistenttina eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin kabinetissa, jossa työtehtäviini kuuluu mm. informaatiovastaavan ja lehdistöavustajan assistentin tehtävät.  Vastaan kabinetin asiakirjahallinnosta, osallistun matkajärjestelyihin sekä avustan lehdistöavustajaa haastattelujen ja mediapyyntöjen käytännönjärjestelyissä. Työssäni pääsen näkemään läheltä, miten kansainvälisiä kauppasuhteita hoidetaan kansainvälisellä huipputasolla.  Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta olen saanut monipuoliset ja käytännönläheiset taidot työuralleni."

Kira Horsma, johdon assistentti, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin kabinetti

 

Kuva: Leena Salmio"Juuri valmistuneena media-assistenttina jatko-opinnot houkuttelivat ja mietin, minkälaisella alalla yhdistyisivät sekä kiinnostuksen kohteeni että osaamiseni ja taitoni. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma vaikutti heti kiinnostavalta vaihtoehdolta - tutkinto on ainutlaatuinen Suomessa tarjoten kattavan, mutta silti tiettyyn ammattiin erikoistuvan kokonaisuuden liiketalouden alalta.

Pääaineekseni valikoitui luonnollisesti viestintä ja täydensin sitä myös muutamilla kursseilla journalismin koulutusohjelmasta. Erikoistuminen ei kuitenkaan sulkenut pois mitään vaihtoehtoja. Päinvastoin, monipuolisuudesta on ollut vain etua nykyisissä työtehtävissäni. Pääsen hyödyntämään muun muassa yritysoikeuden opintoja työskennellessäni kustannussopimusten parissa.

Ruotsissa suoritettu kevätlukukausi oli myös huippu! Omat kansainväliset valmiudet paranivat, kielitaito koheni ja ystäväpiiri laajeni. Opiskeluaikoina luodut suhteet ovat edelleen voimissaan ja hieno pohja työelämän verkostoille."

Laura Kärppä, Sales Coordinator, Rovio Entertainment Ltd

Johdon assistenttikoulutus juhli 50-vuotista taivaltaan vuonna 2017. Tervetuloa tutustumaan historiaan ja tähän päivään:

 

 

 

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa