Olet täällä

Journalismin hakutilasto, päivätoteutus

Journalismin hakutilasto, päivätoteutus
Koulutus
alkaa
Hakijamäärät 1.sijaiset/kaikki Aloituspaikat Etukäteistehtävän palauttaneet **** Alin pisteraja lopullisessa
valinnassa/max
Syksyllä 2020 275 / 770 40 462 55,25 / 100
Syksyllä 2019 256 /688 40 350 55/100
Syksyllä 2018 267/827 40 358

Todistusvalintajono 60

Koepistejono 55,5

Syksyllä 2017 218/623 40 255 52.5/100
Syksyllä 2016 239/813 40 254 54/100

Koulutus
alkaa

Hakijamäärät 1.sijaiset/kaikki Aloituspaikat Alin pisteraja ennen valintakoetta/max Alin pisteraja lopullisessa
valinnassa/max
keväällä 2016 358/635 40

22/30

***

yhteispistejono 59/100
koepistejono 38.5/70

keväällä 2015 355/636 40 47/60 * **

yhteispistejono 77,4/100
koepistejono 55/100

keväällä 2014 522/892 40 55/60 79.00/100
keväällä 2013 676/1170 40 58/60 85.00/100
keväällä 2012 745/1263 40 59/60 84.63/100
keväällä 2011 890/1504 40 59/60 84/100
keväällä 2010 706/1339 35 58/60 84/100
keväällä 2009 396/607 35 55/60 81/100
keväällä 2008 416/668 35 55/60 82/100
keväällä 2007 634/1220 35 57/60 84/100

* Syksyn 2014 hausta alkaen (koulutus alkaa keväällä 2015) journalismin valintaperusteet
ovat muuttuneet mm. pisteytyksen osalta. Tämän vuoksi pisterajat eivät ole vertailukelpoisia
aiempiin vuosiin verrattuna.

** yhteispistejonossa on pisteytetty valintakoe ja koulumenestys. Koepistejonossa on huomioitu ainoastaan valintakoepisteet (valintakoepisteet on skaalattu 100 pisteeseen).

*** yhteispistejonossa on pisteytetty valintakoe ja koulumenestys. Koepistejonossa on huomioitu ainoastaan valintakoepisteet (valintakoepisteitä ei ole enää skaalattu)).

**** Kevään 2016 hausta alkaen etukäteiskarsintaa ei tehdä koulumenestyspisteiden perusteella, vaan etukäteisnäyttötehtävän avulla, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty.