Olet täällä

Hungry for Finland – kansallinen ruokamatkailukilpailu 2017

Hungry for Finland – kansallinen ruokamatkailukilpailu 2017

Hungry for Finland -kilpailulla rohkaistaan ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään uutta, paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa.

Kilpailuun haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista ja etsiä ruokamatkailun kärkituotteita. Kilpailuaineistosta (73 osallistujaa) analysoidaan ja kootaan parhaat käytänteet ruokamatkailun kehittämiseen.

Hankkeen verkkosivut: www.hungryforfinland.fi

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Kristiina Havas
Kesto: 1.1.-31.12.2017
Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö, Visit Finland (Finpro) ja MTK