Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Urheilujournalismin opintokokonaisuus

Urheilujournalismin opintokokonaisuus

Urheilutoimittajaksi? Intohimona urheilujournalismi tai toivetyönä viestintä urheilu parissa? Molempiin saat tukevan perustan urheilujournalismin opintokokonaisuudestamme!

Haaga-Heliassa voit opiskella (min 60 op) opintokokonaisuuden, joka antaa valmiudet työskentelemiseen urheilujournalismin sekä -viestinnän parissa. Seuraava haku alkaa maaliskuussa 2017.

Noin puolet kokonaisuudesta on kokonaan tai osin sisällöltään yhteneväinen Journalismin koulutusohjelman tutkintokoulutuksen kanssa ja suoritetaan Haaga-Helian Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.  

Käytännön toimitustyön kursseilla ovat merkittävässä roolissa todelliset työelämäprojektit: intensiivijaksoilla tuotetaan sisältöjä urheilumedioille, mikä antaa alan työkokemusta ja mahdollistaa  verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opintokokonaisuuden käytännön osuuden perustana on aiemmin Haaga-Helian Urheilujournalismin erikoistumisopintojen nimellä toteutettu kokonaisuus. Sen suorittaneet ovat työllistyneet toimittajan, tuottamisen ja viestinnän osaajiksi urheilumedioihin. Intensiivijaksoilla on tehty työelämäprojekteja esimerkiksi MTV3:n, Etelä-Suomen Sanomien ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.

Kumpikin lukukausi koostuu elo-syyskuussa järjestettävästä noin kuukauden mittaisesta iltaopetusjaksosta (2-3 iltaa viikossa) sekä muutamasta intensiiviviikosta (kokopäiväopetusta viikon ajan) sekä verkko-opetuksesta ja etätyöskentelystä.

Urheilujournalismin opintokokonaisuus ei ole tutkintokoulutusta. Sen suorittanut saa opintotodistuksen, josta käy ilmi opintokokonaisuuden sisältö ja osaamistavoitteet sekä sen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun puolella tehdyt opinnot, jotka hyödyttävät tutkintokoulutukseen haettaessa.

Opintokokonaisuuden tavoitteet pähkinänkuoressa:

 • rakentaa opiskelijalle tukeva journalistinen perusta. 
 • luoda valmiudet monimediaiseen työskentelyyn. 
 • tarjota laaja-alaisen ymmärrys suomalaisesta urheilujärjestelmästä ja sen asemasta yhteiskunnassa. 
 • nojata alusta lähtien työelämässä oppimiseen: ryhmälle annetaan harjoitustoimitustyössä perusvalmiudet toimitustyöhön, osaaminen konkretisoituu ja jalostuu tositilanteissa. 

Opintokokonaisuuden sisältö:

1 Opiskeluvalmiudet:  

 • Johdatus opiskeluun ,2 op 
 • Portfoliotyöskentely, 2 op 

 2 Journalistin työn perusta 

 • Urheiluntoimittajan lähteet ja tiedonhankinta, 2 op
 • Journalistin ammattietiikka, 1 op
 • Journalistin kielenhuolto,  2 - 4 op
 • Toimitustyö ja haastattelutekniikka, 5 op
 • Freetyön perusteet, 3 op
 • Suomalainen mediamaisema, 5 op 

3 Urheilujournalismi

 • Suomalaiset urheilumediat, 2 op
 • Urheilulajien tuntemus, 2 op
 • Urheilujournalismin historia ja tulevaisuus, 2 op
 • Juttutyypit urheilumediassa, 2 op  
 • Radiotyö, 5 op
 • Tv-työ, 8 op  

4 Työelämäprojektit 

Työelämäprojekteja suoritetaan yhteensä vähintään 20 opintopistettä. Kullekin opiskelijalle merkitään opintopistemäärä tehdyn työn perusteella. Jokainen työelämäprojekti on vähintään 3 opintopisteen laajuinen. 

Esimerkkejä syksyn 2014 aloitusryhmän projekteista:

 • Flash-toimittaminen: Karjalaturnaus 2014
 • Flash-toimittaminen ja tv-työ: Urheilugaala 2015
 • Verkkotoimittaminen: Salpausselän kisat 2015
 • Tiedottaminen: Universiadi 

Koulutusmaksu:

Lukukausimaksu 1150 e (sisältää alv 24 % sekä avoimen ammattikorkeakoulun rajattoman opinto-oikeuden). Kaksivuotisen opintokokonaisuuden hinta siis 4600 e.

Lisätietoja: 

Koordinaattori Esko Hatunen: esko.hatunen(at)haaga-helia.fi / 040 488 7226
Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi: anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi / 040 488 7525