Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Palvelumuotoilun koulutukset

Palvelumuotoilun koulutukset

Asiakaslähtöisyyden ja innovatiivisuuden merkitys palveluyritysten tuotekehityksessä on keskeisen tärkeää ja se kasvaa muuttuvassa toimintaympäristössä edelleen. Asiakasymmärrykseen ja käyttäjäkokemukseen perehtyminen antaa uudenlaista osaamista palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Service Design, palvelumuotoilu, on palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Se hyödyntää käyttäjälähtöisen tutkimuksen työvälineitä: käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden tutkimus, käyttäjäkokemuksen mallintaminen ja visioiva tuotekonseptointi uusien palvelujen tuotteistamisessa.

1. Palvelumuotoilun perusteet

Koulutuksessa opit hyödyntämään palvelumuotoilun työkaluja ja kehittämään palveluliiketoiminnan eri osa-alueita. Voit halutessasi tarjota oman organisaatiosi kehittämiskohdetta palvelumuotoiluprojektiksi, jolloin saat kehittämistyöhön avuksi joukon aikuisia ammattilaisia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennytään seuraaviin palvelutuotteiden ja -konseptien kehittämisen menetelmiin:

 • asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen
 • asiakasymmärryksen kartuttaminen ja analysointi
 • palvelumuotoilun työvälineet
 • prototyyppien kehittäminen
 • kokeilujen toteuttaminen
 • käyttäjäkokemuksen mallintaminen
 • palvelun konseptointi

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kolme (3) kokonaista lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutus on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Koulutuksen osana osallistujat toteuttavat palvelumuotoiluprojektin johonkin todelliseen kohteeseen. Intensiivipäivien lisäksi osallistujilta edellytetään työskentelyä suunnitteluryhmän osana palvelumuotoiluprojektin parissa. Ryhmä sopii itsenäisesti jäsenilleen sopivan aikataulutuksen.

Koulutus on tarkoitettu palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille toimialasta riippumatta. Aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilusta ei vaadita.

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutuspäivät: Seuraavan koulutuksen lähiopetuspäivämäärät ovat 1.3.2018, 21.3.2018 ja 10.4.2018. Ilmoittautumislinkki avataan tällä sivulla lähiaikoina. Tiedustelut: Taru Munukka, sähköposti: taru.munukka@haaga-helia.fi
Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasila Campus, Ratapihantie 13, Helsinki

Kouluttaja

Koulutuksen asiantuntijana toimii Haaga-Helia lehtori KTM Sirpa Lassila.

Lisätiedot: Taru Munukka, puh. 040 488 7085, taru.munukka@haaga-helia.fi

2. Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa - syventävä opintokokonaisuus

Koulutuksessa toteutat alusta loppuun aidon palvelumuotoiluprojektin monialaisessa tiimissä, jossa on myös mukana ylemmän ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opiskelijoita. Koulutus on laaja (10 op) ja osittain englanninkielinen. Voit halutessasi tarjota oman organisaatiosi kehittämiskohdetta palvelumuotoiluprojektiksi, jolloin saat kehittämistyöhön avuksi joukon aikuisia ammattilaisia.

Koulutuksen sisältö

 • Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi
 • Palvelukonseptien mallintaminen, palvelujen kilpailukykytekijät
 • Elämyksen ja käyttäjäkokemuksen mallintaminen
 • Palveluiden tuotekehityksen ja palvelumuotoilun prosessimallit ja työvälineet
 • Innovaatiotyöskentely ja sen johtaminen palveluiden tuotekehityksessä
 • Palveluiden profilointi ja erilaistaminen
 • Palveluinnovaation tuotteistaminen, brändääminen ja kaupallistaminen

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kuusi (6) kokonaista lähiopetuspäivää sekä runsaasti itsenäistä työskentelyä. Koulutus on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Koulutuksen osana osallistujat toteuttavat palvelumuotoiluprojektin johonkin todelliseen kohteeseen. Intensiivipäivien lisäksi osallistujilta edellytetään työskentelyä suunnitteluryhmän osana palvelumuotoiluprojektin parissa. Ryhmä sopii itsenäisesti jäsenilleen sopivan aikataulutuksen.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä (op), joka vastaa noin 260 työtuntia.

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutuspäivät: Seuraavan koulutuksen lähiopetuspäivämäärät ovat 11.-12.1.2018. 16.-17.2.2018, 13.4.2018 ja 7.6.2018. Ilmoittautumislinkki avataan tällä sivulla lähiaikoina. Tiedustelut: Taru Munukka, sähköpostiosoite: taru.munukka@haaga-helia.fi
Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Haaga Kampus, Pajuniityntie 11, 00320 Helsinki tai kouluttajien myöhemmin ilmoittamissa kohteissa.

Kouluttajat

Yliopettaja Teemu Moilanen, KTT
Yliopettaja Mario Ascencao, PhD

Lisätiedot: Taru Munukka, puh. 040 488 7085, taru.munukka@haaga-helia.fi