Olet täällä

Sidosryhmälehti Pedagogi

Sidosryhmälehti Pedagogi

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun sidosryhmälehti

Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Jutut ovat yleistajuisia ja ne perustuvat konkreettisiin tapahtumiin tai hankkeisiin. Kohderyhmänä on pääsääntöisesti kouluissa ja kouluhallinnossa työskentelevät henkilöt. Lehdessä sivutaan myös koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, joten lehteä levitetään myös yhteistyöyrityksiin.

Postijakeluna sidosryhmälehteä lähetetään ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Lisäksi kappalejakeluna julkaisua jaetaan kouluhallinnonedustajille ja Haaga-Helian eri yhteistyötahoille. Julkaisua jaetaan myös erilaisissa tilaisuuksissa opettajaopiskelijoille ja muille koulutuksesta kiinnostuneille tahoille.

Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä, päätoimittajana johtaja Jari Laukia.