Olet täällä

Rehtorit

Rehtorit

Haaga-Helian rehtorina ja toimitusjohtajana toimii Teemu KokkoHaaga-Helian vararehtoreina toimivat Kaupallinen johtaja Jouni Ahonen ja Liiketalouden yksikön johtaja Minna Hiillos.

Yhtiön hallituksen alaisena rehtori johtaa koko Haaga-Helian toimintaa ja sen kehittämistä sekä vastaa yhtiön taloudesta ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jos ei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin määrätä.

Vararehtori toimii rehtorin sijaisena hänen ollessa estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäväänsä. Vararehtorina toimii yhtiön hallituksen nimeämä henkilö. Vararehtorin erityisenä vastuualueena on opetuksen kehittäminen.

Haaga-Helian rehtorit bloggaavat vuorollaan blogissa Kirjoituksia kulmahuoneesta.