Olet täällä

Opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteet

Opiskeluun liittyvä palaute

Haaga-Helia kerää palautetta nykyisiltä ja jo valmistuneilta opiskelijoiltaan useiden menetelmien avulla.

 

Opintojaksopalaute kerätään kaikilta opintojaksolta (sähköisesti vuodesta 2014 alkaen) ja yhteenveto julkistetaan lukukausittain.

Kevät 2019

Syksy 2018

Kevät 2018

Syksy 2017

Kevät 2017

Syksy 2016 (uusittu kyselylomake)

 

 

Opiskelijakysely on kartoitus, jossa kaikkia Haaga-Helian opiskelijoita pyydetään antamaan arvionsa opetustoiminnasta, tukipalveluista sekä erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2012. Vuodesta 2014 alkaen kysely on toteutettu vuosittain. Tuloksista on julkaistu kaksi raporttia: numeeriset tulokset (alla) ja avointen palautteiden yhteenvedot.

Kevät 2017

Kevät 2016

 

Ammattikorkeakouluilla on käytössään yhteinen ja yhdenmukainen valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä, AVOP. Järjestelmän avulla kerätään valmistuvilta opiskelijoilta palautetta mm. työharjoittelun, opetuksen ja ohjauksen onnistumisesta. Kysymykset on laadittu ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. Palautetta hyödynnetään koulutuksen arvioinnissa, koulutusalojen välisissä vertailuissa ja koulutuksen suunnittelussa. Palautetta hyödynnetään ammattikorkeakouluissa mm. harjoittelun ja ohjauksen kehittämisessä, koulutusalojen, tutkintojen ja koulutusohjelmien välisissä vertailuissa.

AVOP tulokset Vipusessa

 

Alumnikyselyn avulla Haaga-Helia kerää alumneilta työhön sijoittumista, opintojen ja työtehtävien vastaavuutta sekä rekrytoitumista koskevaa palautetta kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Kaksi ensimmäistä kartoitusta on tehty vuoden välein ja sitten 2 - 3 vuoden välein mutta jatkossa kysely toteutetaan vuosittain alkaen vuodesta 2017. Alumnikyselyä kutsutaan myös viivästetyksi valmistuneiden palautteeksi. Raportit kyselyn tuloksista ovat kokonaisuudessaan julkisia ja löytyvät alta.

Alumnikysely 2016

Alumnikysely 2012

Alumnikysely 2009

Vanhempia raportteja voi tiedustella laatupäälliköltä. Yllä olevien lisäksi opiskelijoilta kerätään kohdistettua palautetta kyselyin ja keskusteluin.