Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma

Haaga-HeliaMetropolia

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään uusilla avauksilla. Pääkaupunkiseudun kolme korkeakoulua ovat alkaneet yhteistoimin edistää opiskelijaliikkuvuutta ja yrittäjyyskoulutusta sekä rakentaa matalan kynnyksen innovaatio-ohjelmia korkeakoulujen ja PK-yritysten välille.

Lisäksi yhteistyöllä tehostetaan globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä ja muodostetaan Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurin koulutusviennin keskittymä. Yhteisiä kehittämishankkeita on yhteensä seitsemän.

Yhteistyön lähtökohtana on, että jokaisella pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoululla on selkeät koulutusprofiilit ja vahva identiteetti. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan profiloituneita ja erottuvia korkeakouluja tuottamaan alueella tarvittavaa osaamista, ja yhteistyössä onkin kyse strategisesta liittoumasta, joka tähtää korkeakoulujen opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi.

Kehittämishankkeet: