Olet täällä

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Logo

3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa synnyttämällä menetelmällisiä ja temaattisia osaamiskeskittymiä, jotka tukevat alueen, elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisillä osaamiskeskittymillä hankitaan yhdessä kansainvälistä rahoitusta, jonka turvin tutkimuksesta ja asiakastiedosta synnytetään liiketoimintaa ja vientiä.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-toiminnan yhteistyössä hyödynnetään ja kehitetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

R&D Excellencen kautta opiskelijoille tarjotaan opintopisteitä ja oppimisympäristö, jossa opitaan tuottamaan esimerkiksi hankeideoita, asemointianalyysejä tai hakemuksia. Opiskelijat oppivat myös rakentamaan verkostoja ja tutustuvat erilaisiin innovaatiot mahdollistaviin mekanismeihin. Toiminnan kautta tuotetaan startup-toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille kansainvälisesti skaalautuvia liikeideoita ja liiketoimintamalleja.

Liittouma muodostaa Suomen johtavan avoimeen innovaatioon ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen ja suunnitteluun perustuvan osaamiskeskittymän, jonka piirissä on yli 40 000 opiskelijaa. TKI- ja opiskelijaintegraatiolla edistetään tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja innovaatioiden leviämistä. Kansainvälisten pilottien ja hankkeiden avulla tuodaan mm. EU-sisämarkkinahyödyt Suomen vientiteollisuuden ja kuntien ulottuville ja uudistetaan ammattikorkeakoulujen toimintaa. 

Liittouman yhteiset tutkimusalueet kehittävät ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkia edistäen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä synnyttäen teknologian mahdollistamia uusia palveluita, ratkaisuja ja liiketoimintakonsepteja (sustainable smart living solutions).

Lisätietoja:
TKI-johtaja Isto Mattila
040 5881 108
isto.mattila(at)laurea.fi