Olet täällä

BLUE - Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit

BLUE - Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit

Vesiluonto on yksi Suomen suurimmista matkailullisista vetovoimatekijöistä. BLUE-hankkeessa vauhditetaan vesistöihin perustuvaa matkailua sekä edistetään uusien palvelukonseptien ja -ratkaisujen syntymistä vesistömatkailuun.

Hankeessa kartoitetaan kolmen matkailullisesti tärkeimmän vesialueen (Turun saaristo, Järvi-Suomi ja Helsingin seudun Urban Nature saaristo) matkailupalvelutarjontaa, avoimen paikkatiedon tarjoajat ja AR/VR palvelutarjoajayritykset. Palvelumuotoilun menetelmin kehitellään uusia AR/VR-teknologioihin, avoimeen dataan ja toimialarajat ylittävään osaamiseen perustuvia palvelukonsepteja vesistömatkailuun. Palvelukonseptit testataan ja yhteiskehitetään asiakkaiden kanssa.

 

Kesto: 1.9.2017 - 15.2.2020

Projektipäällikkö: Teemu Moilanen

Kumppanit: Haaga-Helia amk, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, Manchester Metropolitan University, NHTV Breda UAS

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeen verkkosivut: https://blueproject.fi