Olet täällä

Tietojenkäsittely, avoin amk

Tietojenkäsittely, avoin amk

Suorita ICT-opintoja Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa syyslukukaudella 2018

Avoimen amk:n opiskelijana voit suorittaa tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojaksoja opintopaketteina, jotka ovat kätevä tapa päivittää tietoteknistä osaamista tai kartuttaa ns. väyläopintoja tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista varten. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on tarkoitettu kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoja voi suorittaa päivä-, ilta- tai verkko-opintoina. Kevätlukukauden opetus alkaa 20.8.2018.

JOHDATUS ICT-OSAAMISPROFIILEIHIN (20 OP)

Orientaatio digitaalisiin palveluihin (5 OP) DIG1TA001 JA DIG1TN001
Opit:

 • analysoimaan käytettävyyttä ja käyttökokemusta
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan responsiivisen  www-sivuston
 • soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä  digitaalisen palvelun kehittämisessä.

Orientaatio ICT-infrastruktuuriin (5 OP) ICT1TA010 JA ICT1TN010
Opit:

 • tietokoneen rakenteen ja toiminnan sekä ottamaan käyttöön käyttöjärjestelmän.
 • tietoverkkojen ja verkotettujen palveluiden toimintaperiaatteita.
 • tunnistamaan tietoturvauhkia ja toimimaan tietoturvan huomioiden tietoverkko- ja järjestelmäympäristöissä.

Orientaatio liiketoimintaan ja ICT:hen (5 OP) BIG1TA001 / BIG1TN001
Opit:

 • hahmottamaan yrityksen tietojärjestelmiä sekä niiden toimintaa ja roolia liiketoiminnan kehittämisessä
 • ymmärtämään tiedon merkityksen liiketoiminnassa
 • tunnistamaan yleisimmät yrityksistä löytyvät tietojärjestelmät ja ymmärtämään niiden käyttötarkoituksen
 • ymmärtämään ICT:n johtamisen roolin ja tarpeet.

Orientaatio ohjelmistotuotantoon (5 OP) SWD1TA001 / SWD1TN001
Opit:

 • jäsentyneen yleiskuvan ohjelmistotuotannosta ja ohjelmoinnin perusteita
 • toteuttamaan verkkosivuja, joilla on yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja
 • käyttämään verkkosivujen toteutukseen ja selainohjelmointiin tarvittavaa kehitysympäristöä ja julkaisemaan sivut verkkopalvelimella

TIETOHALLINTO

Edeltävyyssuosituksena perustiedot yrityksen tietohallinnosta.

ICT-hankinnat (6 OP) MGT4TA003
Opit:

 • yleisnäkemyksen yksityisen ja julkisten ICT-hankintojen asiakokonaisuuteen
 • tuntemaan hankintaprosessin ja sen erityispiirteitä tietohallinnon ja liiketoiminnan näkökulmasta
 • ymmärtämään ICT-hankintaosaamisen ja -yhteistyön merkityksen yritykselle ja julkishallinnolle sekä ICT-ammattilaisen hankintaosaamisen liittyvät kehittämistarpeet

ICT-palvelut (6 OP) MGT4TA004
Opit:

 • ymmärtämään ICT-palvelukokonaisuuksia
 • tuntemaan palveluhallinnan käytäntöjä ja soveltamaan sekä ohjaamaan toimittaja- ja asiakasrajapintaan liittyviä asiakokonaisuuksia
 • ymmärtämään palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit
 • tuntemaan ICT-palvelutuotannon referenssimalleja, mm. Cobit ja ITIL.

Tietohallintojohtaminen  (5 OP) BIG4TA025
Opit:

 • ymmärtämään liiketoimintayhteistyön merkityksen tietotekniikan johtamisessa ja kehittämisessä
 • tuntemaan tietohallinnon johtamiseen liittyviä malleja
 • tietämään IT-asioiden organisointiin liittyviä taustatekijöitä
 • hahmottamaan tietotekniikkatoimintoja johdettavana resurssina

Toiminnanohjausjärjestelmät (5 OP) BIG1TA002

Liiketoimintaprosessit (5 OP) BIG1TA003
Opit:

 • ymmärtämään prosessiajattelun liiketoimintahyödyt
 • soveltamaan prosessiajattelua toiminnan kehittämisessä
 • opit hahmottamaan, mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään prosesseja
 • ymmärtämään prosessien kehittämisen ja tietojärjestelmäkehittämisen yhteyden

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmointi (5 OP) SWD1TN002
Opit:

 • toteuttamaan Java-kielisen sovelluksen perusrakenteita (muuttujat, peräkkäisyys, valinta, toisto)
 • ymmärtämään ja soveltamaan olio-ohjelmoinnin perusteita
 • toteuttamaan pienimuotoisia web-sovelluksia Servlet+JSP-tekniikalla
 • käyttämään tietokantaa (esim. MariaDB) JDBC-rajapinnan avulla.

Sinulla on parhaat edelletyksen kurssilla menestymiseen, kun sinulla jonkin verran aiempaa ohjelmointikokemusta millä tahansa ohjelmointikielellä.

Tietokannat ja tiedonhallinta (5 OP) SWD1TN003

Opit:

 • suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia tietokantoja ja käsittelemään niitä SQL-kielellä
 • lisäksi opit ymmärtämään tietokannan hallintajärjestelmän merkityksen ja toimintaa sovellusarkkitehtuurissa

Lisäksi tarjoamme:

ICT and Business English (5 OP) ENG1TA003/ENG1TN003

Yrityksen toiminnot (5 OP) BUS1TA011/BUS1TN011

 • Yrityksen toiminnot kurssi on tarkoitettu kaikille: niille joilla on vähän tietoa yritystoiminnasta tai ei ollenkaan. Kurssi suoritetaan kahdella tehtävällä ja lähitunneilla ohjataan tehtävien tekoon. Lähitunnit ovat vapaaehtoisia ja kurssilla ei ole koetta.

Liiketoiminnan matematiikka (5 OP) BUS1TA0101/BUS1TN010

 • Tutustut määrällisen (kvantitatiivisen) tiedon esittämiseen, tulkintaan ja analysointiin. Opit liiketoiminnan peruslaskentaa, muun muassa prosenttilaskua, katelaskentaa, investoinnin kannattavuutta sekä jaksollisten maksujen eri sovelluksia.

ICT alan sopimukset (verkossa nonstop) 5 (OP) BUS1TA012
Opit:

 • IT2015-sopimusehtojen keskeisen sisällön ja osaat tehdä sopimuksia IT2015-sopimusehtoja hyödyntäen
 • tuntemaan immateriaalilainsäädännön keskeisen sisällön
 • tulkitsemaan lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksittäisessä työoikeudellisessa ongelmassa

SYYSLUKUKAUDEN 2018 OPETUSTARJONTA  

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kaikki opintojaksot

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!
Ilmoittautumiseen liittyvät kysymyksiin saat apua opintotoimistoistamme.

Tervetuloa kuulemaan lisää opinnoista to 16.8 klo 16.00 Pasilan toimipisteeseen, paikalla myös opinto-ohjaaja Irene Vilpponen.

Tarvitsetko tukea opintojesi suunnitteluun? Ota yhteyttä tietojenkäsittelyn opinto-ohjaajaan:
Monimuoto-opetus: Opinto-ohjaaja Irene Vilpponen, irene.vilpponen(at)haaga-helia.fi, puh. 040 488 7311
Päiväopetus: Opinto-ohjaaja Katariina Kainu, katariina.kainu(at)haaga-helia.fi, puh. 040 488 7271