Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa myös journalismin opintoja. Kevätlukukaudella 2020 järjestetään nimenomaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille toteutukset mediakirjoittamisesta sekä podcasteista. Päivitämme tarkempaa tietoa kursseista tälle sivulle joulukuussa 2019.

Muiden kurssien osalta otathan huomioon nämä seikat:

1. Ensimmäisen lukukauden opintoja on tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti (keskimäärin 2 - 4 paikkaa/toteutus). Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eikä mahtumisesta voi saada takeita avoimeen AMK:n opiskelijaksi ilmoittauduttaessa.

2. Journalistin työ 3 -kokonaisuus (syyslukukaudella) järjestetään harjoitustoimitustyöskentelynä, joissa osat on integroitu toisiinsa (Uutis- ja ajankohtaisjournalismi, Verkkojulkaisun perusteet ja Radiotyö 1). Avoimen opiskelija voi osallistua niille vain, jos hän osallistuu kaikkiin kokonaisuuden osiin. Opetus järjestetään ke - pe klo 9 - 16. Poikkeuksena on Lehtitaitto, johon voi osallistua erillisinä.

Poikkeuksena ovat Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä (JT2) sekä Lehtitaitto (JT3), joihin voi osallistua erillisinä.

3. Huomaathan, että useilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: opiskelijalla tulee olla suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.

Jos suunnittelet hakevasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, tässä vielä muutama vinkki:

  • Käytä suunnittelun apuna opetussuunnitelman suoritusjärjestystä. Nyrkkisääntönä on, että parittomien lukukausien opinnot järjestetään pääsääntöisesti syksyisin ja parillisten keväisin.
  • Voit suorittaa opintoja myös Exam-verkkotentteinä (lisätietoa Examista Mynetissä). Journalismin koulutusohjelman Exam-suoritettavat opintojaksot ovat Muuttuva mediamaisema (5 op), Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö (3 op), Kansantalous ja hyvinvointi (3 op, lokakuusta 2019 lähtien), Media ja yleisö (3 op), Media-analyysi (5 op) sekä Global Challenges for Journalists (5 op).
  • Väylässä voit edetä, vaikka et mahtuisikaan Journalistin työ -kokonaisuuksiin tai et voi osallistua niihin vaaditulla laajuudella. Voit saavuttaa vaadittavat 55 op opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintoja suorittamalla vähintään 15 opintopistettä medianomi-tutkintomme pakollisia opintojaksoja. Loput 40 opintopistettä voivat olla  myös muita alemman korkeakoulutason opintoja, koska tutkintoomme kuuluu 40 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja.
  • Tullakseen hyväksytyksi väyläopiskelijana journalismin tutkinto-opiskelijaksi tulee keskiarvon olla vähintään 3.

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. 

Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Jouran opetussuunitelma

Katso myös Opintojen suositeltu suoritusjärjestys opintonsa 2016 tai myöhemmin aloittaville

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!

Kaikki opintojen ohjaukseen ja opintojen suunnitteluun liittyvät kysymykset: avoinamk.ohjaus(at)haaga-helia.fi.
Tutustuthan myös Opiskeluohjeisiin.
Tarkemmin nimenomaan journalismin koulutusohjelman opinnoista voit kysyä koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi