Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa myös journalismin opintoja. Kevään 2020 opinnot ovat jo täynnä, mutta syksyyn 2020 on tulossa erityisesti avoimen amkin tarjontaan kurssit Mediakirjoittaminen (5 op), Podcastin suunnittelu ja toteutus (5 op) sekä Kriisiviestintä (5 op). Mediakirjoittaminen järjestetään aloitustapaamista lukuun ottamatta verkko-opetuksena.

JOURNALISMIN KOULUTUSOHJELMAN KURSSIEN OSALTA OTATHAN HUOMIOON NÄMÄ SEIKAT:

1. Ensimmäisen lukukauden kuten kaikkien parittomien lukukausien opinnot ovat tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti (keskimäärin 2 - 4 paikkaa/toteutus). Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eikä mahtumisesta voi saada takeita avoimeen AMK:n opiskelijaksi ilmoittauduttaessa.

2. Journalistin työ 3 -kokonaisuus (syyslukukaudella) järjestetään pääosin harjoitustoimitustyöskentelynä, joissa osat on integroitu toisiinsa (Uutis- ja ajankohtaisjournalismi, Verkkojulkaisun perusteet ja Radiotyö 1). Avoimen opiskelija voi osallistua niille vain, jos hän osallistuu kaikkiin kokonaisuuden osiin. Opetus järjestetään ke - pe klo 9 - 16. Opintojaksoihin Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä (JT2) sekä Lehtitaitto (JT3), joihin voi osallistua erillisinä.

3. Huomaathan, että useilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: opiskelijalla tulee olla suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.

Jos suunnittelet hakevasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, tässä vielä muutama vinkki:

  • Käytä suunnittelun apuna opetussuunnitelman suoritusjärjestystä. Nyrkkisääntönä on, että parittomien lukukausien opinnot järjestetään pääsääntöisesti syksyisin ja parillisten keväisin.
  • Voit suorittaa opintoja myös Exam-verkkotentteinä (lisätietoa Examista Mynetissä). Journalismin koulutusohjelman Exam-suoritettavat opintojaksot ovat Muuttuva mediamaisema (5 op), Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö (3 op), Kansantalous ja hyvinvointi (3 op, lokakuusta 2019 lähtien), Media ja yleisö (3 op), Media-analyysi (5 op) sekä Global Challenges for Journalists (5 op).
  • Väylässä voit edetä, vaikka et mahtuisikaan Journalistin työ -kokonaisuuksiin tai et voi osallistua niihin vaaditulla laajuudella. Voit saavuttaa vaadittavat 55 op opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintoja suorittamalla vähintään 15 opintopistettä medianomi-tutkintomme pakollisia opintojaksoja. Loput 40 opintopistettä voivat olla myös muita tutkintoon soveltuvia ammattikorkeakoulu-tasoisia opintoja. Tutkintoon kuuluu 40 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. 
  • Tullakseen hyväksytyksi väyläopiskelijana journalismin tutkinto-opiskelijaksi tulee opinto-pistemäärällä painotetun keskiarvon olla vähintään 3.

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. 

Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Journalismin koulutuksen opetussuunitelma

Katso myös Opintojen suositeltu suoritusjärjestys opintonsa 2016 tai myöhemmin aloittaville

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset: Opintopalvelut
Tarkemmin nimenomaan journalismin koulutusohjelman opinnoista voit kysyä koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi
Opiskeluun avoimessa AMK:ssa liittyvät kysymykset: katriina.haverinen(at)haaga-helia.fi
Tutustuthan myös Opiskeluohjeisiin.