Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Avoimen amk:n kautta voit suorittaa myös journalismin opintoja tietyin varauksin.

Journalismin opinnoissa erityisesti huomioon otettavaa:

  • 1. lukukauden opintoja on tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti. Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Useimmilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: hakijalla on oltava suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.
  • Huomaathan, että Journalistin työ -opintojaksot koostuvat useista, toisiinsa integroiduista osista.
  • Haaga-Heliassa voi opiskella sekä journalismin alemman että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.  Ylemmän opintojaksoille avoimen kautta osallistuvan on täytettävä ylemmän tutkinnon hakuehdot.  Huom! ylemmän opintoihin ei oteta avoimen opiskelijoita syksyllä 2018.

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. 

Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Katso myös Opintojen suositeltu suoritusjärjestys opintonsa 2016 tai myöhemmin aloittaville

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!

Kaikki opintojen ohjaukseen ja opintojen suunnitteluun liittyvät kysymykset: avoinamk.ohjaus(at)haaga-helia.fi.
Tutustuthan myös Opiskeluohjeisiin.
Tarkemmin nimenomaan journalismin koulutusohjelman opinnoista voit kysyä koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi