Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Avoimen amk:n kautta voit suorittaa myös journalismin opintoja tietyin varauksin.

Journalismin opinnoissa erityisesti huomioon otettavaa:

  • 1. lukukauden opintoja on tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti. Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Useimmilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: hakijalla on oltava suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.
  • Huomaathan, että Journalistin työ -opintojaksot koostuvat useista, toisiinsa integroiduista osista.
  • Haaga-Heliassa voi opiskella sekä journalismin alemman että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.  Ylemmän opintojaksoille avoimen kautta osallistuvan on täytettävä ylemmän tutkinnon hakuehdot.  Huom! ylemmän opintoihin ei oteta avoimen opiskelijoita syksyllä 2018.

Syyslukukauden 2018 opetustarjonta

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. 

Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Katso myös Opintojen suositeltu suoritusjärjestys opintonsa 2016 tai myöhemmin aloittaville

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!

Kaikki opintojen ohjaukseen ja opintojen suunnitteluun liittyvät kysymykset: avoinamk.ohjaus(at)haaga-helia.fi.
Tutustu myös Opiskelijan oppaaseen ja Usein kysyttyihin kysymyksiin.
Tarkemmin nimenomaan journalismin koulutusohjelman opinnoista voit kysyä koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi