Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Haaga-Helian avoimessa AMK:ssa voit suorittaa myös journalismin opintoja. Hanki ajankohtaisia viestintätaitoja ja päivitä osaamistasi esimerkiksi podcastien tekijänä, mediakirjoittajana tai kriisiviestijänä.

Huom! Tarkista ennen ilmoittautumistasi, että sinua kiinnostavilla opintojaksoilla on tilaa!

Suurin osa kursseista käydään yhdessä varsinaisten opiskelijoiden kanssa ja kursseilla on muutamia paikkoja avoimen opiskelijille. Syksyllä 2020 tarjolla on myös ensisijaisesti avoimen AMK:n opiskelijoille tarkoitettuja kursseja (katso alta). Muuten voit tutustua  Journalismin koulutuksen opetussuunitelmaan täällä.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi

Syksyn 2020 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatut kurssit

Opintojaksoille otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, paitsi Kriisiviestintä -kurssille, jolle otetaan 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kriisiviestintä-verkkokurssi (5 op) COM8KJ201-3001

Kriisiviestinnän merkitys on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Viestinnän tekijöiltä tämä edellyttää aivan uudenlaista osaamista – heidän on kyettävä ennakoimaan, valmistautumaan ja reagoimaan nopealla aikataululla. Opintojaksolla saat käytännön oppeja kriisiviestintään erilaisissa työpajoissa sekä pääset testaamaan viestintävalmiuttasi kriisiviestintäsimulaatioissa.
Kurssi soveltuu kaikille viestinnän ja median parissa työskenteleville ja alasta kiinnostuneille. 

Aikataulu: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8.–16.10.2020. Lisäksi suosiitellaan osallistumista lähiopetuksena Pasilan kampuksellamme (Ratapihantie 13) pidettäviin harjoituksiin, jotka pidetään: 31.08. 17:40-20:30, luokka 4211, 26.09. 10:00-15:00 luokka 4008 ja 17.10. 10:00-15:00 luokka 4008. Jos lähiopetusta ei koronavirustilanteen takia pystyttäisi järjesteämään normaalisti, tiedotamme siitä opiskelijoille.
Vastuuopettaja ja lisätietoja: Mirka Sunimento, Journalismin koulutusohjelma, sähköposti: mirka.sunimento(at)haaga-helia.fi

Podcastin suunnittelu ja toteutus (5 op) COM8KJ002-3002

Opintojaksolla syvennytään podcastin tuottamisen eri vaiheisiin. Opit ideoimaan ja suunnittelemaan sisältöjä sekä tuottamaan julkaisuvalmiin podcastin. Kurssin aikana jokainen osallistuja tekee oman podcast-pilotin. Opintojakson jälkeen sinulla on hyvä käsitys siitä, millainen podcast on ilmaisumuotona. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin jo hieman podcastin tekemiseen perehtyneille. Opintojakso painottuu käytännön tekemiseen ja teknisestä puolesta käydään läpi vain perusteet. 

Aikataulu: 1.10.–10.12.2020. Lähiopetus Pasilan kampuksella torstaisin klo 16.30-20.30 ja lisäksi kaksi maanantaita podcastin työstämistä varten 30.11. ja 7.12.
Vastuuopettaja ja lisätietoja: Esko Hatunen, Journalismin koulutusohjelma, sähköposti: esko.hatunen(at)haaga-helia.fi

Mediakirjoittaminen-verkkokurssi (5 op) COM8KJ001-3002

Haluatko kehittää taitojasi erilaisten tekstilajien kirjoittajana ja median käyttäjänä? Opintojaksolla perehdytään median eri tekstityyppeihin ja käytäntöihin, analysoidaan tekstejä ja harjoitellaan tiedonhankintaa. Opintojakson jälkeen sinulla on vahva ymmärrys kirjoittajan tavoitteista ja vastuista erilaisissa mediaympäristöissä. 

Aikataulu: 26.10.–18.12.2020, aloitustapaaminen ti 27.10. klo 17-20 Pasilan kampuksella, muuten virtuaalinen toteutus.
Vastuuopettaja ja lisätietoja: Miisa Jääskeläinen, Journalismin koulutusohjelma, sähköposti: miisa.jaaskelainen(at)haaga-helia.fi

Työkaluja visuaalisuuteen (5 op) COM8KJ004-3001

Tule oppimaan valokuvausta, kuvankäsittelyä ja videoiden tekoa kännykällä. Kurssi soveltuu sinulle, joka haluat oppia ottamaan parempia valokuvia ja käsittelemään niitä eri alustoille niin nettiin kuin printtiin. Kurssilla opitaan myös tekemään videosisältöjä kännyköiden avulla. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin jo vähän edistyneemmillekin. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.

Aikataulu: 28.10. – 16.12.2020, lähiopetus 4 tuntia viikossa 8 viikon ajan sekä itsenäistä työskentelyä, Pasilan kampus. Opetus periodilla 2  (28.10. – 16.12.2020). keskiviikkoisin klo 17-20
Vastuuopettaja ja lisätietoja: Päivi Peltonen, Journalismin koulutusohjelma, sähköposti: paivi.peltonen(at)haaga-helia.fi

JOURNALISMIN KOULUTUSOHJELMAN KOKO OPETUSTARJONTA SYYSLUKUKAUDELLA 2020

Otathan huomioon

Ensimmäisen lukukauden kuten kaikkien parittomien lukukausien opinnot ovat tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti (keskimäärin 2 - 4 paikkaa/toteutus). Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eikä mahtumisesta voi saada takeita avoimeen AMK:n opiskelijaksi ilmoittauduttaessa.

Journalistin työ 3 -kokonaisuus (syyslukukaudella) järjestetään pääosin harjoitustoimitustyöskentelynä, joissa osat on integroitu toisiinsa (Uutis- ja ajankohtaisjournalismi, Verkkojulkaisun perusteet ja Radiotyö 1). Avoimen opiskelija voi osallistua niille vain, jos hän osallistuu kaikkiin kokonaisuuden osiin. Opetus järjestetään ke - pe klo 9 - 16. Opintojaksoihin Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä (JT2) sekä Lehtitaitto (JT3), joihin voi osallistua erillisinä.

Huomaathan, että useilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: opiskelijalla tulee olla suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Lisätietoja:

Tai ota yhteyttä

Vinkit avoimen väylän kautta hakuun:

  • Käytä suunnittelun apuna opetussuunnitelman suoritusjärjestystä. Nyrkkisääntönä on, että parittomien lukukausien opinnot järjestetään pääsääntöisesti syksyisin ja parillisten keväisin.
  • Voit suorittaa opintoja myös Exam-verkkotentteinä (lisätietoa Examista Mynetissä). Journalismin koulutusohjelman Exam-suoritettavat opintojaksot ovat Muuttuva mediamaisema (5 op), Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö (3 op), Kansantalous ja hyvinvointi (3 op, lokakuusta 2019 lähtien), Media ja yleisö (3 op), Media-analyysi (5 op) sekä Global Challenges for Journalists (5 op).
  • Väylässä voit edetä, vaikka et mahtuisikaan Journalistin työ -kokonaisuuksiin tai et voi osallistua niihin vaaditulla laajuudella. Voit saavuttaa vaadittavat 55 op opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintoja suorittamalla vähintään 15 opintopistettä medianomi-tutkintomme pakollisia opintojaksoja. Loput 40 opintopistettä voivat olla myös muita tutkintoon soveltuvia ammattikorkeakoulu-tasoisia opintoja. Tutkintoon kuuluu 40 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. 
  • Tullakseen hyväksytyksi väyläopiskelijana journalismin tutkinto-opiskelijaksi tulee opinto-pistemäärällä painotetun keskiarvon olla vähintään 3.