Olet täällä

Saksan perusteet 2

Saksan perusteet 2

Tunnus: GER8LS220
Laajuus: 5 op
Ajoitus: lukukaudet 1-7
Kieli: suomi
Opetussuunnitelma: OPS 2016
Taso: perusopinnot
Tyyppi: vapaavalintainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1 
Saksan perusteet 1 suoritettu.

Oppimistavoitteet

Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä. Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

Opintojakson sisältö

 • Arkielämän ja työtilanteiden sanasto
 • Kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
 • Suulliset perustaidot
 • Kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
 • Kulttuuriosaamisen syventäminen

Työelämäyhteydet

Työelämään perustuvat esimerkit.

Kansainvälisyys

Opinnot antavat perusvalmiuksia kansainväliseen toimintaan.

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5

Arvosana 1
Opiskelija

 • osaa toimia rajoitetusti suullisissa perustilanteissa.
 • osaa kielen perusrakenteita, mutta tarvitsee tukea niiden käyttämisessä.
 • hallitsee arki- sekä työtilanteiden sanastoa melko rajoitetusti.
 • osaa tulkita ja kirjoittaa joitakin lyhyitä tekstejä itsenäisesti, mutta tarvitsee usein apua.
 • osaa soveltaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan rajoitetusti.

Arvosana 3
Opiskelija

 • osaa toimia suullisissa perustilanteissa melko sujuvasti.
 • osaa pääosin kielen perusrakenteet.
 • hallitsee arki- sekä työtilanteiden sanastoa riittävästi tavallisimpiin viestintätilanteisiin.
 • osaa tulkita ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä pääosin itsenäisesti.
 • osaa soveltaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan joihinkin uusiin tilanteisiin.

Arvosana 5
Opiskelija

 • osaa toimia suullisissa perustilanteissa sujuvasti.
 • osaa kielen perusrakenteet hyvin.
 • hallitsee arki- sekä työtilanteiden sanastoa hyvin.
 • osaa tulkita ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä itsenäisesti.
 • osaa soveltaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan luontevasti uusiin tilanteisiin.

Oppimistavat 

Lähiopetus
Itsenäinen opiskelu
Kirjallinen koe
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi

Arviointitavat 

Kirjallinen koe 80 %
Tuntityöskentely 20%

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanaan. Se sisältyy kaikkiin Haaga-Helian opintojaksoihin ja näin kerättyä aineistoa käytetään hyväksi koulutuksen kehittämisessä. Arviointitehtävä tehdään sähköisessä muodossa.

Vastuuopettaja 

Sirpa S. Bode, Pasila 

Oppimateriaali 

Kauppi & Simon: Fahrplan 2. Sanoma Pro Oy. 

Opettajan jakama materiaali.