Olet täällä

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin.

Hanke tukee yritysten kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Lisäksi hankkeella vahvistetaan pääkaupunkiseudun kv-osaajatoiminnan ekosysteemiä kehittämällä osaajien houkuttelun, asettautumisen ja pitämisen kannalta keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen koordinaatiota.

Hanketta ja sen puitteissa tapahtuvaa ekosysteemirakentamista johtaa Helsingin kaupunki. Toteutukseen osallistuvat Espoon ja Vantaan kaupungit, ja Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub sekä osa pääkaupunkiseudun yliopistoista (Aalto-yliopisto, Svenska Handelhögskolan (Hanken), Helsingin yliopisto) ja ammattikorkeakouluista (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia). Hanke on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

Hanke jakautuu toiminnallisesti ja temaattisesti kolmeen eri osa-alueeseen:

  1. Kansainvälisten osaajien houkuttelu
  2. Kansainvälisten osaajien asettautuminen
  3. Kansainvälisten osaajien työllistyminen 

Haaga-Helian osuus hankkeessa liittyy kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseen.

Yhteyshenkilö Haaga-Heliassa: Jukka Väyrynen

Hankkeen kesto: 1.5.2019-30.4.2021

Rahoitus: AIKO-rahoitus