Olet täällä

ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun

ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun
ELOA-hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä. Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, valmistuneet, alan vaihtajat ja muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus sisältää aiheita vientiosaamisen eri osa-alueilta. Koulutus toteutetaan moduulimuotoisesti. Koulutusmoduulit muodostavat hyvän perustan vientiosaamiselle, jota opiskelijat täydentävät ja syventävät tekemällä moduulien aiheisiin liittyviä yrityslähtöisiä kehitys- ja kartoitustehtäviä.

Koulutusohjelma toteutetaan kaksi kertaa:

  1. maaliskuu-lokakuu 2020 Helsingissä
  2. marraskuu 2020-toukokuu 2021 Rovaniemellä

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Tarja Römer-Paakkanen

Kesto: 1.09.2019 - 31.07.2021

Kumppanit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö