Olet täällä

Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke

Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke

Logo   Logo

Tietointensiivistä työtä tekevien aivojen kuormittuminen ja fyysinen liikkumattomuus on tunnistettu, mutta siitä huolimatta tähän työntekijäryhmään kohdistuvia kehittämishankkeita on vielä varsin vähän. Tämä hanke edistää osaltaan kohderyhmän hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä ja sen kehittämisessä.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoida asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia toimintamalleja, joiden avulla tietointensiiviset palveluyritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia toimintamalleja aivotyöläisten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen. Kehitetyt toimintatavat ja -mallit levitetään muiden asiantuntijaorganisaatioiden käytettäviksi ja niistä viestitään myös muille sidosryhmille, mukaan lukien työelämän kehittämisverkostot ja muut työelämä- ja kasvupalvelutoimijat.

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Ella Korhonen
Kesto: - Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö oy