Olet täällä

AMKien avoin TKI

AMKien avoin TKI

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (AMKien avoin TKI) -hankkeen tärkeimpänä päämääränä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä.

Hanke edistää tiedon liikkumista ja hyödyntämistä korkeakoulujen innovaatioekosysteemeissä toimien siten osaamisen lähteenä ja kasvun pohjana. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisätietoja hankkeesta>>

Kesto: 1.1.2018 – 31.12.2020

Koordinaattori: SeAMK

Haaga-Helian yhteyshenkilö: Pekka Lahti

Kumppanit: 11 ammattikorkeakoulua ja Aalto-yliopisto

Rahoitus: OKM