You are here

Arbetspraktik 1

Arbetspraktik 1

Kod: PLA6RT101
Omfattning: 15 sp (50 dagar)
Tidpunkt: Termin 2. - 4.
Språk: beroende på land och organisation
Studiekursens nivå: arbetspraktik
Studiekursens typ: obligatorisk

Utgångsnivå och koppling till andra kurser

Vi rekommenderar att praktiken inleds först under andra terminen av tredje året. Studeranden kan praktisera efter första året och skall ha genomfört 60 studiepoäng före arbetspraktik 1. Avsikten med arbetspraktiken är att kombinera de teoretiska kunskaperna i praktiken.

Inlärningsmål

Den studerande

  • kan utveckla sina yrkesmässiga arbetsfärdigheter
  • kan kombinera teorikunskaperna med verkligheten på arbetsplatsen 
  • lär sig att utvärdera och utveckla sitt eget arbete och sin arbetsmiljö

Innehåll

Den obligatoriska arbetspraktiken är en central del av studierna i utbildningsprogrammet för turism.

Som arbetspraktik inom turism godkänns ett heldagsarbete som stöder studierna inom utbildningsprogrammet. Praktikplatsen skall godkännas i förväg. Praktikplatsen godkänns av arbetspraktikkoordinatorn.

Studeranden bör ha anmält sig som närvarande vid utförande av arbetspraktik.

I arbetspraktiken ingår

  • att närvara vid ett arbetspraktikinfo före praktiken
  • att kontakta handledaren för arbetspraktik 
  • att skriva loggbok under praktiken 
  • praktiken på arbetsplatsen 
  • att skriva rapport om arbetspraktiken 
  • efter praktiken skriva feedback över arbetspraktiken.

Praktikinfon ordnas fyra gånger per läsår och exakta datum meddelas via e-post.

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper (förkortning på finska: AHOT)

Den studerande har möjlighet att visa sitt kunnande som yrkesprov. Mer information hos praktikkordinatorn.

Ansvarig lärare

Liisa Wallenius

Bedömningsgrunder

Godkänt/underkänt