You are here

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen kartoitus, HOPS ja oppimisyhteisöjen luominen

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen kartoitus, HOPS ja oppimisyhteisöjen luominen

Tunnus: HEN2SYAMK

Laajuus: 5 op

Ajoitus: 1. ja 2. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojaksion taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman alansa kehitysnäkymät, henkilökohtaiset vahvuutensa ja kehitettävät alueet, on laatinut henkilökohtaisen ura- ja opintosuunnitelman sekä on osaltaan ollut mukana luomassa mielekästä oppimisympäristöä.

 

Sisältö: Osiossa kehitetään liikunta- ja vapaa-ajan alan ammattilaiselta vaadittavaa megatrendien ja muiden muutosten seuranta- ja tulkintakykyä. Performance Importance – matriisia hyväksikäyttäen arvioidaan opiskelijoiden osaamista sekä heidän ammattitaitoonsa liittyviä osaamistarpeita. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen kartoituksen jälkeen opiskelijat laativat henkilökohtaiset ura- ja opintosuunnitelmansa.  Lisäksi kukin opiskelija kehittää omia työelämätaitojaan (esim. työelämän säännöt, sopimustekniikka).

 

Kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.  

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia sekä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliiin perehtyminen.

 

Vastuuopettaja: Kari Puronaho ja Outi Kangas-Korhonen

 

Oppimateriaalit: Ilmoitetaan erikseen. Ennakkomateriaalina Sitran trendilista 2014-15

http://www.sitra.fi/uutiset/sitran-trendilista-2014-2015-valmistunut

 

Arviointiperusteet: Hyväksytty / hylätty